Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana

 RF

Na Univerzi v Beogradu bo potekal 6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana

Od 12. do 13. septembra 2022 bo na Univerzi v Beogradu potekal 6. rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, ki se ga bodo udeležili predstavniki več kot 20 univerz iz regije Zahodnega Balkana.

Na tem forumu bodo predstavniki univerz iz regije Zahodnega Balkana razpravljali o nedavnih izkušnjah meduniverzitetnega sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana, o strukturi in funkcionalnosti Rektorskega foruma ter predlogih za pripravo akcijskega načrta za obdobje naslednjih treh let. 

Namen rektorskega foruma je okrepiti mednarodno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana, zlasti na področju znanstvenih raziskav, mobilnosti študentov in osebja, podoktorskih programov, skupne uporabe opreme in objav publikacij, skupnih prijav na evropske projekte ter sodelovanje v okviru drugih skupnih dejavnosti, seminarjev, delavnic in projektov za izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu in povečanje mednarodnega sodelovanja v regiji.