Dragi študentje!

Pred vami so strnjene različne informacije o vaših pravicah, dolžnostih, možnostih in ugodnostih, s katerimi vam želimo v času študija nuditi čim več podpore in pomoči. Informacije temeljijo na naslednjih predpisih:

Pravice se uveljavljajo neposredno na članici Univerze v Ljubljani (fakulteti ali akademiji) na podlagi vloge, ki se vloži praviloma na referatu članice.

Članice lahko vprašanja o pravicah in obveznostih študentov podrobneje določijo s pravili, zato vas vabimo, da se o posameznih zadevah najprej pozanimate na članici, kjer študirate. 

Ker nam vaše mnenje veliko pomeni in smo prepričani, da lahko veliko prispevate k boljšemu delu, počutju in študiju, vas vabimo k izpolnjevanju študentskih anket.

Več: študentska anketa 

Informacije so podane v obliki kratkih poglavij in po posameznih vsebinah. Želimo vam uspešen, prijeten in ustvarjalen študij na Univerzi v Ljubljani.

Objavljeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček pri uveljavljanju pravic študentov in ne more predvideti vseh konkretnih položajev posameznikov. 

 

naslovna_stran