Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Pravice in dolžnosti študentov
Disciplinska odgovornost študentov

Na Univerzi v Ljubljani si želimo ustvarjalnih, delovnih in odgovornih študentov, ki upoštevajo pravila delovanja in študija univerze, zato pričakujemo odgovorno vedenje in ravnanje v vseh situacijah. Odgovornost za disciplinske kršitve, ki jih opredeli pravilnik univerze, ki ureja disciplinsko odgovornost, v celoti nosi študent. Pravila univerze veljajo tudi za osebe brez statusa študenta, ki opravljajo študijske obveznosti (114. člen Statuta UL).

Kršitve opredeljuje pravilnik univerze, opredeljuje pa tudi postopek, ki se izvede v primeru kršitev. Posledica kršitve je lahko tudi izključitev iz univerze.

Dne 1. 10. 2018 je pričel veljati nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL.  Disciplinske kršitve, ki so bile storjene pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, oziroma postopki, uvedeni pred začetkom veljave tega pravilnika, a še ne zaključeni, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom  o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 30. 3. 1999. Dne 31. 12. 2021 pričnejo veljati Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 21. 9. 2021. Dne 31. 1. 2023 pričnejo veljati Dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 22. 11. 2022.