Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in dolžnosti študentov
Disciplinska odgovornost študentov

Na Univerzi v Ljubljani si želimo ustvarjalnih, delovnih in odgovornih študentov, ki upoštevajo pravila delovanja in študija univerze, zato pričakujemo odgovorno vedenje in ravnanje v vseh situacijah. Odgovornost za disciplinske kršitve, ki jih opredeli pravilnik univerze, ki ureja disciplinsko odgovornost, v celoti nosi študent. Pravila univerze veljajo tudi za osebe brez statusa študenta, ki opravljajo študijske obveznosti (114. člen Statuta UL).

Kršitve opredeljuje pravilnik univerze, opredeljuje pa tudi postopek, ki se izvede v primeru kršitev. Posledica kršitve je lahko tudi izključitev iz univerze.

Dne 1. 10. 2018 je pričel veljati nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL.  Disciplinske kršitve, ki so bile storjene pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, oziroma postopki, uvedeni pred začetkom veljave tega pravilnika, a še ne zaključeni, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom  o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 30. 3. 1999.