Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo
Druge vrste tutorstva

UL članice spodbuja k razvijanju vedno novih in drugačnih oblik tutorstva. Nekatere članice tako izvajajo posebne oblike glede na potrebe svojih študentov. Ker le-te zaenkrat sistemsko še niso ustaljene oziroma jih izvajajo le nekatere članice, bomo v nadaljevanju predstavili le praktične izkušnje tistih članic, ki so o drugih oblikah poročale v svojem letnem poročilu.
Več informacij o drugih oblikah tutorstva najdete na posamezni spletni strani članice, ki jo izvaja.

Izkušnja tutorja študenta za obvezno prakso na Fakulteti za upravo v letu 2010

Tutorji nudijo pomoč študentom prek elektronske pošte ali osebno na tutorskih urah, odvisno od same težave. Poleg tega nudijo tudi možnost pregleda problemske naloge in svetovanje. Tutorju študentu lahko pomoč in mentorstvo pri tem nudi tudi tutor učitelj za to področje.

     Najpogostejša vprašanja študentov:

 • iskanje organizacije, kjer bodo opravljali študijsko prakso,
 • opredelitev trajanja prakse,
 • težave pri določanju teme problemske naloge,
 • kako zbrati empirične podatke, ki jih bodo predstavili v problemski nalogi, statistična obdelava podatkov ter analiza in interpretacija dobljenih podatkov.

 

Izkušnja tutorja študenta za znanstveno raziskovalno tutorstvo na Fakulteti za upravo v letu 2010

Poleg tutorja študenta, koordinatorja za znanstvenoraziskovalno tutorstvo in mentorjev učiteljev, ki predlagajo raziskovalne teme, sodelujejo tudi asistenti – kot tutorji učitelji. Slednji pripravijo načrt dela za posamezno objavljeno temo ter vodijo študente skozi raziskovalni proces vse do končne izdelave raziskovalnega poročila

     Najpogostejša vprašanja študentov:
 • Roki za oddajo prijave za posamezno raziskovalno temo.
 • Ali je mogoče s sodelovanjem pri znanstvenoraziskovalnem tutorstvu opraviti določeno obveznost?
 • Pomoč glede izbire teme, pomoč pri anketiranju za pridobivanje podatkov pri določeni raziskovalni temi.
 • Pomoč oziroma nasveti pri iskanju literature in izdelavi raziskovalne naloge.
Ovire za tutorje:
Omejene možnosti vključenosti v raziskovalno delo pri vseh razpisanih in izvajanih raziskovalnih temah zaradi specifičnosti posameznih tem.

 

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.