Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Izobraževanje

Izobraževanje na Univerzi v Ljubljani poteka na treh stopnjah: dodiplomski, magistrski in doktorski. Študentje se izobražujejo po študijskih programih, v katere se vpišejo na podlagi razpisa za vpis. Vsak študijski program s predmetnikom in učnimi načrti določi vrste študijskih obveznosti (seminarji, vaje, izpiti, praktično usposabljanje, raziskovalno delo…).

Način in roki opravljanja študijskih obveznosti so določeni s študijskim koledarjem, študijskim redom, pravilnikom o doktorskem študiju in posebnimi pravili članice. 

Študentje s posebnim statusom so upravičeni do prilagoditev, ki jih pridobijo z enim od predvidenih statusov na članici. S tem statusom lahko uveljavljajo pravico do prilagoditev v skladu s pravilnikom in sklepom o dodelitvi statusa.


 2_poglavje.jpg