Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in ugodnosti študentov
Obštudijske dejavnosti

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini.

Obštudijska dejavnost se po vsebini uvršča na naslednja področja:

 • športna dejavnost,
 • umetnost in kultura,
 • prostovoljstvo in dobrodelnost,
 • socialne in družbene aktivnosti,
 • varovanje zdravja in okolja,
 • raziskave,
 • znanost in projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov.

Obštudijska dejavnost je priložnost za razvoj interesov, ki jih ne morete uresničevati skozi študij, in predvsem odlična priložnost za druženje s študenti drugih fakultet in akademij.

Vabljeni!

Več: obštudijske dejavnosti in Pravilnik o obštudijski dejavnosti