Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vprašanja študentov
Podaljšanje statusa študenta

KDAJ SE STATUS ŠTUDENTA LAHKO PODALJŠA?

Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov (3. odst. 70. člena ZViS), če:

ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Upravičeni razlogi (drugi odstavek 126. člen Statuta UL) so na primer: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami. Za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, se lahko kot upravičen razlog upošteva učenje slovenščine.

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov podaljša tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Status študenta se iz upravičenih razlogov lahko podaljša samo, če v predhodnem letu (oz. letu, ko odda vlogo za podaljšanje) študent študija ni prekinil.

 

KOLIKOKRAT SE STATUS ŠTUDENTA LAHKO PODALJŠA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV?

Status se lahko študentu podaljša le enkrat in največ za eno študijsko leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

 

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI IN ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM – NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA V DALJŠEM ČASU

Kot upravičen razlog iz 70. člena ZViS se šteje tudi status študenta s posebnimi potrebami ali status študenta s posebnim statusom. Status se lahko iz upravičenih razlogov podaljša le enkrat in največ za eno študijsko leto.

 

PODALJŠANJE STATUSA ZARADI OČETOVSTVA/MATERINSTVA

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka. Za uveljavljanje podaljšanja statusa zaradi starševstva mora študent postati starš v času, ko ima »aktiven« status študenta (v času otrokovega rojstva ne sme prekiniti študija).

Pravilo: uveljavljanje materinstva/očetovstva samo neposredno po študijskem letu rojstva otroka.

Izjemoma: šele 2. študijsko leto po rojstvu otroka z upoštevanjem časa rojstva in že izpolnjenih obveznosti za vpis v višji letnik, primer: v študijskem letu 2016/2017, točno v mesecu avgustu ali septembru, študentka rodi. Ker je opravila vse obveznosti za vpis v višji letnik, se v študijskem letu 2017/2018 vpiše v 2. letnik prve stopnje. Omogoči se ji podaljšanje statusa v študijskem letu 2018/2019.

Status zaradi očetovstva/materinstva se lahko podaljša tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Dvojčki: Študentu se lahko status podaljša za 2 leti. Študent lahko to pravico izkoristi, ali pa ne. Navedeno pomeni, da bo lahko študent naredil vse obveznosti v prvem podaljšanju leta in drugega podaljšanja ne bo izkoristil oz. ne bo želel izkoristiti.

Pravico lahko hkrati koristita tako študentka (mama) kot tudi študent (oče), torej oba starša, neodvisno drug od drugega. 

Če niste dobili odgovora na svoje vprašanje, vezano na študij, lahko zastavite vprašanje v kontaktnem obrazcu Info študent ali pa se za dodatna vprašanja obrnite na referate za študentske zadeve fakultet oz. akademij.


Pripravile: Strokovne Službe Univerze v Ljubljani
Datum: april 2023. 

 

 

 6_poglavje