Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vprašanja študentov
Ponavljanje letnika

ALI ŠTUDENT LAHKO PONAVLJA LETNIK, ČE JE BIL V PREJŠNJEM LETU BREZ STATUSA (je prekinil študij)?

Da, (v času 2 let).

Statut UL omogoča študentom, da še dve leti po prekinitvi študija opravljajo obveznosti brez posebne prošnje, zato se šteje, da so ti študenti po pravicah opravljanja študijskih obveznosti, ki jih uveljavljajo na UL, izenačeni s študenti, ki niso prekinili študija.

Za osebo, ki je plačala šolnino in izgubila status študenta, veljajo določbe 21. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 (v nadaljevanju Pravilnik - https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/). Vsi študentje prve in druge stopnje, ne glede na to, ali za študij plačujejo šolnino ali ne, morajo plačati 4. in 5. opravljanje izpita. V času, ko jim je dovoljeno opravljanje obveznosti (2 leti) torej lahko glede študija pridejo v povsem enako situacijo kot študenti, ki študija niso prekinili:

 • opravijo vse pogoje za napredovanje v višji letnik,
 • opravijo pogoje za izjemni vpis v višji letnik,
 • opravijo pogoje za ponavljanje letnika, če jih program ima.

Študent torej lahko v času opravljanja obveznosti koristi enake pravice iz študija, kot jih koristi študent, ki ni prekinil študija, tudi pravico do ponavljanja letnika, v kolikor ga še ni ponavljal ali zamenjal študijskega programa.

S šolnino za letnik študent plača opravljanje vseh študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan in za katerega je plačal šolnino, in za največ tri možnosti opravljanja vsakega izpita oziroma za največ dve možnosti opravljanja izpitov na doktorskem študiju. Za osebo, ki je plačala šolnino in izgubila status študenta, veljajo določbe 21. člena Pravilnika.

 

 

  

Če niste dobili odgovora na svoje vprašanje, vezano na študij, lahko zastavite vprašanje v kontaktnem obrazcu Info študent ali pa se za dodatna vprašanja obrnite na referate za študentske zadeve fakultet oz. akademij.


Pripravile: Strokovne Službe Univerze v Ljubljani
Datum: april 2023. 

 

 

 6_poglavje