Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo
Predmetno študentsko tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Posledično se bistveno izboljšajo izpitni rezultati. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, po najprimernejših študijskih metodat in strategijah učenja pri posameznem predmetu, po literaturi, ipd.

 

Kako lahko predmetni tutor študent pomaga:

 • Seznanja z vsemi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet.
 • Študentu priporoča in razloži primernemetode in strategije učenja za tutorirani predmet.
 • Pomaga pri reševanju težav, nastalih med študentom in učiteljem.
 • Nudi pomoč pri usvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.
 • Priporočljivo je, da administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja študentov glede študijske snovi, po presoji nosilca predmeta pa lahko pripravi tudi odgovore na najpomembnejša izmed njih.

 

Kdo lahko postane predmetni tutor študent?

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Je vesten, zanesljiv, odgovoren, in v primeru, če sam ne pozna odgovora, študenta napoti do pravih informacij.

 

Primer predmetnega tutorstva na Pravni fakulteti 

Tutor je predvsem zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa v pomoč mlajšim kolegom. Predmet, h kateremu se prijavi, ga iskreno veseli (ocena izbranega predmeta ni pogoj). Nosilci predmetov se vključijo naknadno, ko so tutorji že izbrani. Slednji se takrat nosilcu predmeta predstavijo, ga prosijo za mnenje in usmeritve glede snovi, tako da tutorstvo ostaja v rokah študentov.

 

Izkušnja predmetnega tutorja študenta na Pravni fakulteti 

Težave vedno rešujemo sproti, z veliko mero potrpežljivosti in ob zavedanju nujnosti kompromisov (včasih se žal zgodi, da je termin tutorstva tudi v času, ko ima neka skupina študentov vaje, a je to še vedno bolje, kot da bi bil takrat, ko imajo predavanja tri skupine).

Študentom na tutorskih srečanjih, z opisom lastnih izkušenj, pomagamo pri organizaciji njihovega študijskega načrta, pri čemer jih vedno opozarjamo, da je le-ta odvisen od njihovih osebnih lastnosti in da morajo pravo kombinacijo zase vedno odkriti sami. Študentom pomagamo tudi tako, da skušamo nanje prenesti pozitiven odnos do predmeta in s tem pomiriti strahove, ki so gotovo njihov največji sovražnik.

 

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • strah pred izpiti (predmetom),
 • neizkušenost pri organizaciji velike količine študijske snovi,
 • odlašanje z začetkom študija,
 • uporaba skripte namesto knjige.

   

 

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.