Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Programi izmenjave erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
 

1. Erasmus+ študentske izmenjave 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus+ študenta", če je vpisan na Univerzo v Ljubljani in je zaključil najmanj prvi letnik študija. Institucija, kjer bo potekala mobilnost, mora biti nosilka Erasmus+ listine in z njo mora imeti članica UL sklenjen medinstitucionalni sporazum. Študent podpiše pred odhodom v tujino študijski sporazum.
 

2. Erasmus+ študijske prakse 

Erasmus+ program omogoča finančno pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov (v času 1 leta po diplomiranju), na eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov.
 

3. Udeleženci

Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent, so: status študenta na UL ali končana diploma UL (praksa mladih diplomantov). Dodatne zahteve so lahko motiviranost študenta/ke, študijski uspeh, znanje jezika države, v katero odhaja na študij/prakso itd.
Vsak študent lahko izkoristi 12 mesecev Erasmus+ mobilnosti z namenom študija ali/in prakse na vsaki stopnji študija. 
 

4. Finančna pomoč

Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2020/21 od 420 do 520 €/ mesec, glede na državo mobilnosti. Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, ki v letu 2020/21 znaša 40,69 €/mesec, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša za leto 2020/2021  200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 


 3_poglavje.jpg