Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Programi izmenjave erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
 

1. Erasmus+ študentske izmenjave 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus+ študenta", če je vpisan na Univerzo v Ljubljani in je zaključil najmanj prvi letnik študija. Institucija, kjer bo potekala mobilnost, mora biti nosilka Erasmus+ listine in z njo mora imeti članica UL sklenjen medinstitucionalni sporazum. Študent podpiše pred odhodom v tujino študijski sporazum.
 

2. Erasmus+ študijske prakse 

Erasmus+ program omogoča finančno pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov (v času 1 leta po diplomiranju), na eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov.
 

3. Udeleženci

Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent, so: status študenta na UL ali končana diploma UL (praksa mladih diplomantov). Dodatne zahteve so lahko motiviranost študenta/ke, študijski uspeh, znanje jezika države, v katero odhaja na študij/prakso itd.
Vsak študent lahko izkoristi 12 mesecev Erasmus+ mobilnosti z namenom študija ali/in prakse na vsaki stopnji študija. 
 

4. Finančna pomoč

Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2019/20 od 420 do 520 €/ mesec, glede na državo mobilnosti. Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, ki v letu 2019/20 znaša 27,97€/mesec, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša za leto 2019/2020  200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 


 3_poglavje.jpg