Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Programi izmenjave erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
 

1. Erasmus+ študentske izmenjave 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus+ študenta", če je vpisan na Univerzo v Ljubljani in je zaključil najmanj prvi letnik študija. Institucija, kjer bo potekala mobilnost, mora biti nosilka Erasmus+ listine in z njo mora imeti članica UL sklenjen medinstitucionalni sporazum. Študent podpiše pred odhodom v tujino študijski sporazum.
 

2. Erasmus+ študijske prakse 

Erasmus+ program omogoča finančno pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov (v času 1 leta po diplomiranju), na eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov.
 

3. Udeleženci

Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent, so: status študenta na UL ali končana diploma UL (praksa mladih diplomantov). Dodatne zahteve so lahko motiviranost študenta/ke, študijski uspeh, znanje jezika države, v katero odhaja na študij/prakso itd.
Vsak študent lahko izkoristi 12 mesecev Erasmus+ mobilnosti z namenom študija ali/in prakse na vsaki stopnji študija. 
 

4. Finančna pomoč

Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2020/21 od 420 do 520 €/ mesec, glede na državo mobilnosti. Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, ki v letu 2020/21 znaša 40,69 €/mesec, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša za leto 2020/2021  200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 


 3_poglavje.jpg