Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Spletni portal eVŠ

Informacije o pravicah in ugodnostih iz naslova statusa študenta so objavljene tudi na spletnem portalu eVŠ, kjer so zbrane pomembnejše informacije s področja visokega šolstva v Sloveniji ter omogoča iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih in študijskih programih. Tu dostopate tudi do razpisov za vpis, prijave za vpis in prošnje za bivanje.


 7_poglavje