Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vprašanja študentov
Status študenta

ALI PODALJŠAN STATUS ŠTUDENTA VELJA CELO ŠTUDIJSKO LETO ALI PRENEHA PO OPRAVLJENEM ZADNJEM IZPITU?

Status študenta velja do izteka študijskega leta (do 30. 9.). Študent pa se lahko po zaključku študija na prvi ali drugi stopnji študentskemu statusu tudi odpove.

Na tretji stopnji študentu status preneha z zaključkom študija oziroma eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa (tretji odstavek 93. člena Statuta UL).

 

ALI ŠTUDENTU PRIPADA DODATNO LETO (»ABSOLVENT«), ČE JE SPREMENIL OZIROMA PONAVLJAL LETNIK?

V skladu z ZViS lahko študent enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer. Če izkoristi katero od teh možnosti, mu dodatno leto na prvi oziroma drugi stopnji študija ne pripada.

Študenti enovitih magistrskih študijskih programov in študenti tretje stopnje lahko koristijo dodatno leto, kljub temu da so že ponavljali letnik ali izkoristili pravico do spremembe študijskega programa ali smeri.

Če je študent spremenil študijski program tako, da se je v drug študijski program vpisal v višji letnik, potem ima pravico do dodatnega leta na tem drugem študijskem programu (če ni ponavljal).

 

ALI SE STATUS ŠTUDENTA IZGUBI Z DNEM IZPISA, ALI SE GA OHRANI DO KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA?

V skladu s 70. členom ZViS status študenta preneha, če se študent izpiše iz študijskega programa. To pomeni, da študent z dnem izpisa izgubi status študenta in nanj vezane pravice (npr. zavarovanje, subvencionirana prehrana, delo prek študentskega servisa…). Prav tako študent izgubi status z dnem izključitve.

Vendar statusa ne izgubi študent, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program (5. odstavek 70. člena ZViS). V tem primeru se mora študent izpisati šele, ko prejme sklep o rezultatu izbirnega postopka, da je sprejet v nov študijski program.

 

ALI JE POTRDILO O IZPISU TREBA PREDLOŽITI PRED VPISOM V NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM ALI SE GA LAHKO PREDLOŽI PRED ZAČETKOM ŠTUDIJSKEGA LETA?

V nov študijski program na prvi ali drugi stopnji se lahko študent vpiše šele, ko se iz prejšnjega programa izpiše. V skladu s 5. odstavkom 70. člena ZViS študent ohrani status, če se iz študijskega programa izpiše zato, da bi se prepisal na nov študijski program. Za podrobnejše informacije se pred izpisom obrnite na referat članice, na katero se želite vpisati.

 

SE Z IZPISOM IZ FAKULTETE POVRNE PLAČANA ŠOLNINA?

Določila o vračilu plačane šolnine so določena v Pravilniku o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. Praviloma[1je študent dolžan plačati del šolnine, kadar se pred zaključkom študijskega leta izpiše, in sicer: 10℅ pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše do 31. 10. tekočega leta oz. v 15 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma 55℅ pogodbene šolnine za letnik, v katerega je vpisan, če se nepreklicno izpiše do konca prvega semestra.

V skladu s 40. členom ZViS se za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

[1] - Za natančno določilo glede vračila šolnine, naj študent preveri Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, veljaven za ustrezno študijsko leto oziroma se obrne na referat članice.

 

ALI ŠTUDENT IZGUBI STATUS ŠTUDENTA, ČE SE MED ŠTUDIJEM (REDNO) ZAPOSLI?

Status študenta z zaposlitvijo ne preneha. Z zaposlitvijo prenehajo določene pravice, vezane na študentski status (npr. subvencionirana prehrana, prevoz, bivanje v študentskem domu itd.).

 

  

Če niste dobili odgovora na svoje vprašanje, vezano na študij, lahko zastavite vprašanje v kontaktnem obrazcu Info študent ali pa se za dodatna vprašanja obrnite na referate za študentske zadeve fakultet oz. akademij.


Pripravile: Strokovne Službe Univerze v Ljubljani
Datum: april in junij 2023

 

 

 6_poglavje