Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in ugodnosti študentov
Štipendije

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk, vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju mednarodne mobilnosti, spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov, odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

V Republiki Sloveniji se po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip – 1) dodeljujejo naslednje štipendije:
– državne štipendije,
– Zoisove štipendije,
– štipendije za deficitarne poklice,
– štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– štipendije Ad futura.

Študenti Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo tudi za štipendije različnih fundacij in ustanov: Več na https://www.uni-lj.si/stipendije/).