Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Študentski svet UL

Študenti imajo prek svojih predstavnikov pravico in dolžnost sodelovati pri delu organov in delovnih teles univerze in članic, dajati pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s statutom.

Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Študentje se lahko kadar koli obrnejo na študentski svet članice UL ali na Študentski svet univerze, ki jim bo pomagal pri reševanju njihovih težav in jih usmeril na pristojni organ članice UL ali rektorata UL.

Več o študentskem svetu UL in članic si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/organi_univerze/studentski_svet/splosna_predstavitev/

Ker nam vaše mnenje veliko pomeni in smo prepričani, da lahko veliko prispevate k boljšemu delu, počutju in študiju, vas vabimo k izpolnjevanju študentskih anket.

Več: študentska anketa


 5_poglavje