Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Študentski svet UL

Študenti imajo prek svojih predstavnikov pravico in dolžnost sodelovati pri delu organov in delovnih teles univerze in članic, dajati pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s statutom.

Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Študentje se lahko kadar koli obrnejo na študentski svet članice UL ali na Študentski svet univerze, ki jim bo pomagal pri reševanju njihovih težav in jih usmeril na pristojni organ članice UL ali rektorata UL.

Več o študentskem svetu UL in članic si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/organi_univerze/studentski_svet/splosna_predstavitev/

Ker nam vaše mnenje veliko pomeni in smo prepričani, da lahko veliko prispevate k boljšemu delu, počutju in študiju, vas vabimo k izpolnjevanju študentskih anket.

Več: študentska anketa


 5_poglavje