Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

2019/2020 PDF  2019/2020 XLS  2019/2020 BESEDILO

 

koledarŠtudijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same razporejajo izpitne roke, ki naj jih bo, če je mogoče, več v istem obdobju, in ki naj zagotovijo, da bodo imeli študentje možnost 3 kratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

 

1. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Torek, 1. 10. 2019 Petek, 17. 1. 2020
Zimsko izpitno obdobje Ponedeljek, 20. 1. 2020 Petek, 14. 2. 2020

 

2. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 17. 2. 2020 Petek, 29. 5. 2020
Spomladansko izpitno obdobje Ponedeljek, 1. 6. 2020 Petek, 3. 7. 2020
Jesensko izpitno obdobje Ponedeljek, 17. 8. 2020 Petek, 11. 9. 2020

 

Zaradi praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani bo letos v decembru potekalo več dogodkov, kot jih sicer poteka v času Tedna Univerze v Ljubljani. Dogodki se bodo zvrstili od ponedeljka, 2. 12. 2019, do četrtka,19. 12. 2019.

Članica lahko začne izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.

Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

Članica lahko znotraj semestrov določi pouka proste dneve in dneve nadomeščanja tako, da zagotovi nemoteno izvedbo študijskih programov v akreditiranem obsegu predvidene obremenitve študenta.

 

Arhiv študijskih koledarjev