Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in ugodnosti študentov
Subvencionirana prehrana

Po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) ste upravičeni do subvencionirane študentske prehrane, dokler se izobražujete na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ter niste v delovnem razmerju, ne opravljate gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niste prejemniki pokojnine, razen družinske.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.