Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in ugodnosti študentov
Subvencionirani prevoz

Po Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) ste upravičenci do subvencioniranega prevoza tisti, ki imate bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražujete po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, in v Republiki Sloveniji ali tujini, niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, če niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, če niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.