Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo

"Z nami gre lažje!"

Se pogosto pohvalijo tutorji Univerze v Ljubljani. Tega mnenja so tudi mnogi študenti in študentke, ki so jim njihovi tutorji učitelji ali tutorji študenti pomagali pri razreševanju težav, ki so se jim pojavile med študijem.

Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani 2015). Na Univerzi v Ljubljani tutorstvo poteka že od leta 2007. 

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

 Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem (Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani, 2007).

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Vrste tutorstva na Univerzi v Ljubljani se razlikujejo med seboj glede na tri kriterije, in sicer:

 • kdo je v vlogi tutorja,
 • kakšno obliko pomoči nudi in
 • komu je tutorska pomoč namenjena. 

Vrste tutorske pomoči na Univerzi v Ljubljani

Tutorstvo, ki je prisotno na večini članic UL, je pomembna aktivnost, ki bogati tako tutorje kot tudi študente. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja.

Vrste tutorstva se med seboj razlikujejo glede na tri merila, in sicer: kdo je v vlogi tutorja (študent ali učitelj), kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena. Na članicah Univerze v Ljubljani se izvajajo naslednje vrste tutorske pomoči. Pozanimajte se katere vrste tutorstva se izvajajo na vaši fakulteti ali akademiji. 

Vrste tutorstva    

Kakšno pomoč nudi tutor

Uvajalno tutorstvo       

Pomoč študentom novincem pri prilagajanju na novo življenjsko in izobraževalno okolje.

Predmetno tutorstvo   

Dodatna pomoč študentom pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznih predmetih.

Tutorstvo za tuje študente

Pomoč tujim študentom ob prihodu v Slovenijo, pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami   

Pomoč študentom s posebnimi potrebami pri prilagajanju in vključevanju v študijsko življenje in delo ter pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sami ne morejo opraviti.

 

Tutorstvo za informacijske vire     

Pomoč pri iskanju in obvladovanju informacijskih virov.

Znanstveno - raziskovalno tutorstvo 

Pomoč pri raziskovalnem delu od zastavljenega problema do rešitve.

Tutorstvo za obvezno prakso

Pomoč pri iskanju in organizaciji obvezne študijske prakse.

Tutorstvo za študente s posebnim statusom

Usmerjanje študentov pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti ter pomoč pri vključevanju v študijsko življenje in delo.

UL članice spodbuja k razvijanju vedno novih in drugačnih oblik tutorstva. Nekatere članice tako izvajajo posebne oblike glede na potrebe svojih študentov.

Več o tutorstvu na posamezni članici.

Tutorski priročnik

Leta 2019 je bil izdan prenovljeni Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani, ki vsebuje konkretne napotke in delovne liste. Nastal je v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, vsebine pa so bile izbrane na podlagi identificiranih potreb koordinatorjev tutorjev in tutorjev. 

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani (2019) pdf.

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani (2011) pdf.

Imetnica materialnih avtorskih pravic na Tutorskem priročniku Univerze v Ljubljani (2019) je Univerza v Ljubljani. To delo je na voljo pod pogoji mednarodne licence Creative Commons 4.0 (priznanje avtorstva, nekomercialno, brez predelav). V skladu s to licenco sme vsak uporabnik ob priznanju avtorstva delo reproducirati, distributirati in javno priobčevati, vendar le v nekomercialne namene in brez predelav.

 

slika123

 

 

 

Kaj lahko tutor pričakuje od študenta:

 • študent je do tutorja spoštljiv, iskren in zaupljiv ter si prizadeva za dober odnos;
 • posreduje kontakte, na katerih je dosegljiv;
 • srečanj se udeležuje redno, v primeru odsotnosti pa se predhodno opraviči;
 • tutorja kontaktira na način, kot sta bila dogovorjena in spoštuje dogovorjene termine;
 • posreduje informacije, pomembne za vodenje tutorskih ur (glede študija, težav, povezanih s študijem, ipd.);
 • je seznanjen z vlogo tutorja in njegovimi nalogami v odnosu tutor-študent.

Kaj lahko študent pričakuje od tutorja:

 • tutor je spoštljiv, iskren in zaupljiv ter si prizadeva za dober profesionalni odnos;
 • študenta seznani, kdaj in na kakšen način bo dosegljiv (elektronski naslov, telefonska številka, razpored tutorskih ur);
 • je na razpolago v dogovorjenih terminih;
 • na srečanja prihaja pravočasno in pripravljen;
 • študentu pomaga, svetuje, ga podpira in usmreja ter ne opravlja obveznosti namesto njega.

Tutor je študentom na razpolago na tutorskih urah, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Že ob prvem srečanju razloži kdaj in na kakšen način jim je na razpolago oziroma kako lahko z njim komunicirajo.

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Uporabljeni viri: