Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo
Študentsko tutorstvo za tuje študente

Tutorstvo za tuje študente je dejavnost, pri kateri študenti pomagajo tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Tuji študenti, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo, potrebujejo pomoč pri urejanju dokumentacije za bivanje (nekateri dobijo sobo v študentskem domu, ostali pa namestitev iščejo pri zasebnikih), pridobitev študentske izkaznice, mesečne avtobusne vozovnice itd. Ob tem se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.
Glavni namen tutorstva tujim študentom je pomoč pri njihovi integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju določenih administrativnih zadev.

Tutor študent za tuje študente je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika prvostopenjskega študija in vsak absolvent katere koli smeri študija, ki ima status rednega ali izrednega študenta na Univerzi v Ljubljani in aktivno govori vsaj en tuji jezik. Na posameznih članicah UL lahko vsako leto potekajo razpisi za prosta mesta tutorjev študentov za tuje študente. Kriterije za izbor oblikuje članica, praviloma pa se ocenjuje, kako dobro študent pozna delovanje članice, njene študijske programe in pravila, oblike pomoči, ki jih članica nudi, širšo študentsko problematiko in osnove svetovanja.
Razpis pripravlja tudi Resor za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani in je namenjen vsem študentom tistih članic UL, kjer tutorski sistem za tuje študente še ni razvit oz. se šele razvija, in zato postopek za izbor kandidatov tam še ne poteka.

Pri izboru tutorja študenta za tuje študente je zelo pomembno, da ima le-ta pozitiven odnos do tutorskega dela in tujih kultur. Komunikacija s posamezniki iz drugih kulturnih krogov zahteva sposobnost razumevanja in sprejemanja drugačnih navad in vrednot. Tutor se mora znati vživeti v težave drugih, postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu ter komunicirati v tujem jeziku.

Temeljne naloge tutorja študenta za tuje študente:

 • Naloge tutorja študenta so najbolj pomembne in obsežne prve dni po prihodu tujih študentov v Slovenijo, kasneje pa ima obveznosti manj oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tujih študentov.
 • Na uvodnem sestanku koordinator tutorjem študentom dodeli tuje študente in njihove elektronske naslove ter druge osnovne podatke. Tutor študent vzpostavi stik s svojim varovancem po elektronski pošti, še preden le-ta pride v Slovenijo.
 • Tutor študent tujega študenta pričaka na letališču/železniški/avtobusni postaji in ga pospremi do njegove nastanitve (do Pisarne za študentske domove oz. mu pomaga pri iskanju nastanitve pri zasebniku).
 • V prvih dneh bivanja mu pomaga pri administrativnih zadevah (pridobitev študentske izkaznice, nakup vozovnice LPP in študentskih bonov, prijava njegovega začasnega bivališča na mestni upravi, pridobitev davčne številke, osebnega bančnega računa za študente ipd.).
 • Tutor tujemu študentu pomaga pri orientaciji na članici UL.
 • Tutor tujemu študentu svetuje tudi tekom študija, če le-ta izrazi željo po pomoči.
 • Tutor tujega študenta seznani s pestrim in raznolikim obštudijskim dogajanjem v Ljubljani. Obvešča ga o vseh aktivnostih in dogodkih, ki jih za tuje študente organizirajo članice UL, Mednarodna pisarna ŠOU v Ljubljani in druge organizacije.
 • Tutor se s tujim študentom druži tudi sicer in mu tako pomaga pri integraciji v slovensko okolje. 
 • Tutor mora biti tujemu študentu na razpolago po elektronski pošti ali telefonu.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Pravni fakulteti v študijskem letu 2009/2010Na začetku se tutor svojemu študentu samo na kratko predstavi in mu napiše, da mu je na voljo za vsa vprašanja, ki jih bo imel. Po navadi se le-ta nanašajo na to, kako priti v določen kraj oziroma kraj študija, kakšne so najboljše povezave, cene, mogoče kakšno priporočilo glede namestitve, če nima zagotovljenega bivanja. Kar zadeva formalnosti glede vpisa, to ponavadi uredijo kar na fakulteti in pri tem tutor ni potreben.

Študentka nam je povedala, kakšne zahteve ima glede stanovanja, kako oddaljeno je lahko in kakšna cena se ji zdi primerna. Iskanje je bilo kar zahtevno, saj je hotela svojo sobo, kuhinjo in kopalnico, stanovanja ni bila pripravljena deliti z nikomer, poleg tega pa je želela prebivati v bližini fakultete, v centru Ljubljane. Pomagali smo ji z navezovanjem stikov s stanodajalci, saj so le-ti po izkušnjah precej nezaupljivi do tujcev in v manjši meri pripravljeni oddati stanovanje za krajši čas (npr. pol leta). Največ dela imamo s prevajanjem, saj najemodajalci pogosto ne govorijo angleško, tuji študenti pa ne slovensko. Tako mora biti tutor za tuje študente prisoten pri vseh glavnih točkah najema, prav tako pri prevajanju najemne pogodbe. Tujim študentom pomagajo zanje namenjeni tutorji, ki imajo v začetni stopnji njihove preselitve največ dela prav s prevajanjem določenih zadev in prepričevanjem najemodajalcev. Menimo, da bi bilo delo tutorja zelo olajšano, če bi imele spletne strani (študentska prehrana, stran ŠOU LJ, Posredovalnica sob,…) možnost ogleda v angleškem jeziku.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • prevoz,
 • študentska prehrana,
 • namestitev,
 • učenje slovenskega jezika,
 • vremenske razmere v Sloveniji.

Ovire za tutorje:

 • študentske spletne strani, niso v angleškem jeziku,
 • večina stanodajalcev ni naklonjena oddaji stanovanj tujcem.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Ekonomski fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Tutorji naletijo na težave predvsem pri iskanju nastanitev za tuje študente. Težave se pojavijo, ker najemodajalci ne želijo oddati stanovanja samo za pol leta. V veliki meri je to odvisno od države, iz katere prihajajo. Študenti iz Kitajske in Južne Koreje potrebujejo veliko več pomoči, saj ob prihodu doživijo velik kulturni šok, študenti iz Evrope pa so po navadi veliko bolj samostojni.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • Nastanitev je še vedno glavni vzrok večine težav, ki jih imajo tuji študenti Težava je predvsem v pomanjkanju študentskih domov. Prav tako imajo težave z iskanjem
 • nastanitve pri najemodajalcih.
 • Pogodbe z najemodajalci in študentskimi domovi so v slovenščini.
 • Internetni priključek: v študentskem domu ni kabla.
 • Informacije o poceni prevozu od letališča do stanovanja, kartici Urbana, prehrani (sistem bonov), kje je zdravnik, kateri mobilni operater je najcenejši ipd.
Ovire za tutorje:
 • Iskanje nastanitev za tuje študente

 

Koristne informacije:

Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Bibi Ovaska Presetnik
Tel.: 01 241 85 94
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:  

Helena Deršek Štuhec
Tel.: 01 241 85 92
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:

Študijska praksa Erasmus
Urška Ravnik
Tel.: 01 241 85 72
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:


Seznam kontaktnih oseb na članicah UL za mednarodno izmenjavo

Mednarodna pisarna ŠOU v Ljubljani
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
http://www.sou-lj.si/io
http://www.sou-lj.si/tutor