Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo
Študentsko tutorstvo za tuje študente

Tutorstvo za tuje študente je namenjeno pomoči tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Ob kopici administrativnih izzivov se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.

 

Kako lahko tutor za tuje študente pomaga:

 • S tujim študentom vzpostavi stik po elektronski pošti, še preden le-ta pride v Slovenijo.
 • Tujega študenta pričaka na letališču, železniški ali avtobusni postaji in ga pospremi do njegove nastanitve oz. mu pomaga pri iskanju nastanitve.
 • Pomaga pri urejanju administrativnih zadev (pridobitev študentske izkaznice, nakup vozovnice LPP in študentskih bonov, prijava njegovega začasnega bivališča na mestni upravi, pridobitev davčne številke, osebnega bančnega računa za študente, ipd.).
 • Pomaga pri orientaciji na članici UL in pri vprašanjih, povezanih s študijem.
 • Tujega študenta seznani z obštudijskim dogajanjem v Ljubljani. Obvešča ga o vseh aktivnostih in dogodkih, ki jih za tuje študente organizirajo članice UL in druge organizacije.
 • Tutor se s tujim študentom druži sicer in mu tako pomaga pri integraciji v slovensko okolje.
 • Pomaga pri premagovanju domotožja.

Ima pozitiven odnos do tutorskega dela in drugih kultur, razume in sprejema drugačne navade in vrednote. Tutor se mora znati vživeti v težave drugih, postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu ter komunicirati v tujem jeziku.

Naloge tutorja študenta so najpomembnejše in najbolj obsežne prve dni po prihodu tujih študentov v Slovenijo, saj mu pomaga pri administrativnih zadevah, kasneje pa ima manj obveznosti oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tujih študentov.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Pravni fakulteti


Na začetku se tutor svojemu študentu samo na kratko predstavi in mu napiše, da mu je na voljo za vsa vprašanja, ki jih bo imel. Po navadi se le-ta nanašajo na to, kako priti v določen kraj oziroma kraj študija, kakšne so najboljše povezave, cene, mogoče kakšno priporočilo glede namestitve, če nima zagotovljenega bivanja. Kar zadeva formalnosti glede vpisa, to po navadi uredijo kar na fakulteti in pri tem tutor ni potreben.

Študentka nam je povedala, kakšne zahteve ima glede stanovanja, kako oddaljeno je lahko in kakšna cena se ji zdi primerna. Iskanje je bilo kar zahtevno, saj je hotela svojo sobo, kuhinjo in kopalnico, stanovanja ni bila pripravljena deliti z nikomer, poleg tega pa je želela prebivati v bližini fakultete, v centru Ljubljane. Pomagali smo ji z navezovanjem stikov s stanodajalci, saj so le-ti po izkušnjah precej nezaupljivi do tujcev in v manjši meri pripravljeni oddati stanovanje za krajši čas (npr. pol leta). Največ dela imamo s prevajanjem, saj najemodajalci pogosto ne govorijo angleško, tuji študenti pa ne slovensko. Tako mora biti tutor za tuje študente prisoten pri vseh glavnih točkah najema, prav tako pri prevajanju najemne pogodbe. Tujim študentom pomagajo zanje namenjeni tutorji, ki imajo v začetni stopnji njihove preselitve največ dela prav s prevajanjem določenih zadev in prepričevanjem najemodajalcev. Menimo, da bi bilo delo tutorja zelo olajšano, če bi imele spletne strani (študentska prehrana, stran ŠOU LJ, Posredovalnica sob …) možnost ogleda v angleškem jeziku.

 

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • prevoz,
 • študentska prehrana,
 • namestitev,
 • učenje slovenskega jezika,
 • vremenske razmere v Sloveniji.
Ovire za tutorje:
 • študentske spletne strani, niso v angleškem jeziku,
 • večina stanodajalcev ni naklonjena oddaji stanovanj tujcem.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Ekonomski fakulteti

Tutorji naletijo na težave predvsem pri iskanju nastanitev za tuje študente. Težave se pojavijo, ker najemodajalci ne želijo oddati stanovanja samo za pol leta. V veliki meri je to odvisno od države, iz katere prihajajo. Študenti iz Kitajske in Južne Koreje potrebujejo veliko več pomoči, saj ob prihodu doživijo velik kulturni šok, študenti iz Evrope pa so po navadi veliko bolj samostojni.

          Najpogostejša vprašanja študentov:

 • Nastanitev je še vedno glavni vzrok večine težav, ki jih imajo tuji študenti Težava je predvsem v pomanjkanju študentskih domov. Prav tako imajo težave z iskanjem nastanitve pri najemodajalcih.
 • Pogodbe z najemodajalci in študentskimi domovi so v slovenščini.
 • Internetni priključek: v študentskem domu ni kabla.
 • Informacije o poceni prevozu od letališča do stanovanja, kartici Urbana, prehrani (sistem bonov), kje je zdravnik, kateri mobilni operater je najcenejši, ipd.

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Koristne informacije:

Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Karierni centri Univerze v Ljubljani