Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo
Uvajalno študentsko tutorstvo

Namenjeno je študentom prvega letnika. Tutorji študenti novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko naletijo na težavo. V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in je potrebna strokovna pomoč, skuša tutor študent študenta ustrezno usmeriti.


Kako lahko uvajalni tutor študent pomaga:

 • Individualno svetuje in pomaga.
 • Seznanja študenta z vsemi viri informacij in ga spodbuja, da jih tudi sam poišče. 
 • Pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri.
 • Opozarja na različne načine učenja: kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti pozoren pri posameznih predmetih, katera literatura je najprimernejša za posamezen predmet ipd.
 • Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na fakulteti, s čimer spodbuja razvoj njegovih talentov.

 

Kdo lahko postane uvajalni tutor študent?
Uvajalni tutor študent lahko postane vsak študent drugega ali višjega letnika prve ali druge stopnje in vsak absolvent katere koli smeri študija, ki ima status rednega ali izrednega študenta na Univerzi v Ljubljani. Uvajalni tutor študent mora znati sprejemati in upoštevati mnenja drugih ljudi, se vživeti v njihove težave ter jim nuditi pomoč. Hkrati mora znati jasno postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu s svojo skupino študentov, v primeru težav pa se pravočasno obrniti na odgovorno osebo za tutorstvo na članici UL.


Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Izkušnja uvajalnega tutorja študenta na Filozofski fakulteti

Če se študent znajde v situaciji, ko mu tutor ne zna pomagati, ga slednji pospremi do ustrezne službe, ki mu lahko ponudi odgovore na njegova vprašanja. Pogosto se zgodi, da študenta napotimo do referata za študentske zadeve – če gre za povsem organizacijske stvari. Pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na vsebino in način študija, se tutor skupaj s študentom odpravi do predstojnika oddelka in oddelčne tajnice. V redkih primerih se poslužujemo tudi drugih strokovnih služb.

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • prisotnost pri predavanjih,
 • prijava/odjava od izpitov,
 • sprememba smeri študija,
 • možnost izmenjav,
 • organizacija urnika,
 • zapiski in gradiva,
 • kako se pripraviti na izpit.

Ovire za tutorje:

 • neodzivnost študentov.