Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vprašanja študentov
Vpis v višji letnik drugega študijskega programa

ALI Z VPISOM V VIŠJI LETNIK DRUGEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, ŠTUDENT IZKORISTI PRAVICO DO SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ALI SMERI?

Vpis v višji letnik drugega študijskega programa pomeni, da je študent izkoristil pravico do spremembe študijskega programa ali smeri.

Slednje izhaja tudi iz določila drugega odstavka 70. člena ZVIS: »Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka (-če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra), študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. 

Če niste dobili odgovora na svoje vprašanje, vezano na študij, lahko zastavite vprašanje v kontaktnem obrazcu Info študent ali pa se za dodatna vprašanja obrnite na referate za študentske zadeve fakultet oz. akademij.


Pripravile: Strokovne Službe Univerze v Ljubljani
Datum: april 2023. 

 

 

 6_poglavje