Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vprašanja študentov
Vzporedni študij

https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/vzporedni-studij


KDAJ SE LAHKO ŠTUDENT VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ?

Študent študija prve stopnje ali enovitega magistrskega študija se lahko vzporedno vpiše v drug študijski program po uspešno končanem prvem letniku, če izpolnjuje pogoje za vpis na vzporedni študij. Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti mag. program) ni mogoč po zaključku zadnjega letnika ali v času dodatnega leta (absolventa).
Študent druge ali tretje stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev.

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ NA UL, ČE JE VPISAN NA DRUGO UNIVERZO (UP, UM, NG, TUJINA)?

Vzporedni študij pomeni časovno hkratni študij vsaj po dveh študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V primeru študija na drugi univerzi, ne gre za vzporedni študij.

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ V ČASU DODATNEGA LETA (ABSOLVENTA)?

Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti mag. program) ni mogoč po zaključku zadnjega letnika ali v času dodatnega leta (absolventa).
Študent druge ali tretje stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev.

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT KLJUB TEMU, DA JE PONAVLJAL LETNIK NA PRVEM ŠTUDIJU, VPIŠE ŠE VZPOREDNO?

Da.

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT 2. STOPNJE VPIŠE VZPOREDNO NA 1. STOPNJO?

Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev. Za vzporedni vpis na 1. stopnji študent potrebuje dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Za vzporedni študij na 1. stopnji bo moral plačati šolnino v skladu s 4. odstavkom 77. člena ZViS (že dosežena enaka stopnja izobrazbe).

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT 3. STOPNJE VPIŠE VZPOREDNO NA 1. ALI 2. STOPNJO?

Da.

 

ALI SE LAHKO ŠTUDENT BREZPLAČNO VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ, ČE JE ŽE ZAMENJAL ŠTUDIJSKI PROGRAM?

Študent prve ali druge stopnje se lahko na vzporedni študij vpiše redno brez plačila šolnine, če še nima dosežene enake stopnje izobrazbe. Šolnino plačuje v skladu z določili Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (Dostopen na: https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/).

 

ALI MORA ŠTUDENT PRVE IN DRUGE STOPNJE VZPOREDNI ŠTUDIJ PLAČATI, POTEM KO JE ZAKLJUČIL ŠTUDIJ NA ISTI STOPNJI?

Šolnino mora začeti plačevati, ko bo prvi študijski program zaključil, saj v skladu z ZViS šolnino plača študent, ki ima doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega je vpisan.
Šolnino plačuje v skladu z določili Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani.

 

ALI ŠTUDENT, KI PREKINE ŠTUDIJ NA PRVEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU, OBDRŽI STATUS ŠTUDENTA NA VZPOREDNEM ŠTUDIJU?

Status študenta se ohrani, dokler je študent vpisan v (vsaj en) letnik oz. dodatno leto študijskega programa. Ker gre pri vzporednem študiju za dva popolnoma ločena študijska programa, ima študent na obeh programih vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Tudi če na enem študiju prekine študij, na drugem pa redno napreduje, ima tam status študenta. Enako velja, če matični študij zaključi, vzporednega pa še zaključuje. Študent se lahko tudi odloči, da bo en študij opustil in dokončal samo drugega (ne glede na to, kateri je bil najprej »matični« študij). 

 

 

  

Če niste dobili odgovora na svoje vprašanje, vezano na študij, lahko zastavite vprašanje v kontaktnem obrazcu Info študent ali pa se za dodatna vprašanja obrnite na referate za študentske zadeve fakultet oz. akademij.


Pripravile: Strokovne Službe Univerze v Ljubljani
Datum: april 2023. 

 

 

 6_poglavje