Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Začasno prebivališče

PRIJAVA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA ZA MEDNARODNE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE ter zaposlene na UL

Upravna enota Ljubljana, Oddelek za tujce, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, s ponedeljkom, 26. 9. 2022, odpira POSEBNO OKENCE za sprejemanje vlog za dovoljenje za začasno prebivanje za namene študija (prva vloga in podaljšanje dovoljenja).

Za dovoljenju za začasno prebivanje za namene študija lahko zaprosijo študentke in študenti, ki:

 • so sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe, opravljajo strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo
 • sodelujejo v mednarodni študijski izmenjavi ustreznih izobraževalnih ustanov v Sloveniji.

Mednarodni študenti in študentke morajo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za namene študija  izpolnjevati pogoje za izdajo dovoljenja in predložiti ustrezna dokazila. Več informacij o postopku in obrazci so dostopni  TUKAJ.

Od ponedeljka, 26. 9. 2022, se lahko mednarodni študenti in študentke zglasijo na glavnem vhodu Upravne enote Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Predhodno naročanje ni potrebno.

Odprto bo posebno okence v času uradnih ur upravne enote:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: 08:00 – 18:00
 • Sreda: 08:00 – 19:00
 • Petek: 08:00 – 14:00

Ob podaljšanju dovoljenja lahko študenti in študentke vlogo oddajo tudi v primeru, da še nimajo potrdila o vpisu ter prinesejo potrdilo o vpisu naknadno.

UE

Photo: www.pexels.com, Andrea Piquadilo