Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine ter prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Izobraževanje
Zaključno delo in pridobitev strokovnega oziroma znanstvenega naslova (132. do 135. člen Statuta UL, 2. člen Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih)

Študij se praviloma zaključi z zaključnim delom, lahko pa tudi na drugačen način, določen s študijskim programom prve ali druge stopnje. Doktorski študij se zaključi z zagovorom doktorske disertacije.

Po zaključenem študijskem programu, diplomant pridobi strokovni (dodiplomski in magistrski študij) ali znanstveni naslov (doktorski študij).

Strokovnega in znanstvenega naslova se ne prevaja v tuje jezike.

Več: Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih