Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

VIU
Informacije za študentke in študente UL

 

1. PROGRAM GLOBALIZACIJ ZA DODIPLOMSKE IN MAGISTRSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE / GLOBALIZATION PROGRAM

Današnji globalizirani svet potrebuje prilagodljivost, sposobnost povezovanja različnih disciplin, spopadanje z različnimi izzivi ter zavedanje pomena okoljske in gospodarske trajnosti ter naravne in kulturne dediščine in razumevanja.

Večkulturni, mednarodni in interdisciplinarni program
Program Globalizacij združuje nadarjene in motivirane študentke in študente z univerz članic VIU v večkulturnem, mednarodnem in interdisciplinarnem okolju. Poudarek je na razvoju sposobnosti kritičnega razmišljanja, interdisciplinarnosti in ustvarjalnem sprejemanju novih idej. V vsakem semestru je v program vključenih več kot 140 študentov (dodiplomske ali magistrske stopnje). Izbirate lahko med več kot 20 predmeti, ki jih v angleščini poučujejo gostujoči profesorji z univerz članic in so priznani za kreditne točke (pred odhodom na VIU se morate na članici, na katero ste vpisani, dogovoriti glede možnosti uveljavljanja kreditnih točk). Vsak semester so na voljo predmeti o treh temeljnih temah. Na voljo je šest specialističnih smeri, od katerih so tri na voljo v izmeničnih semestrih.

ŠOLNINA IN ŠTIPENDIJE

Študentke in študenti Univerze v Ljubljani za udeležbo na programu Globalizacij ne plačate šolnine. Udeležencem programa Globalizacij so na voljo različne štipendije na VIU (za sodelovanje v različnih aktivnostih v okviru izmenjave, za »Worldwide Mobility« program ter pripravništvo). 

Koriščenje sredstev v okviru programa ERASMUS+:
 Za udeležbo na programu Globalizacij ter za opravljanje pripravništva je možno koristiti sredstva v okviru programa Erasmus+. Predlagamo vam, da pravočasno načrtujete izmenjavo na VIU ter se pravočasno prijavite na razpis za pridobitev Erasmus+ sredstev (različni roki za prijavo na razpis za pridobitev sredstev ter za prijavo na aktivnosti VIU). Informacije glede financiranja v okviru program Erasmus+ si lahko ogledate tukaj.

Prijavite se lahko tudi na razpis za štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini.

PRIJAVNI ROKI:

PRVI SEMESTER 2022/2023 (jesen 2022)
Predprijava: 3. 5. – 7. 9. 2022
Prijava na predmete: 21. 7. 2022 – 7. 9. 2022
Rok za prijavo za nastanitev: 5. 6. 2022

PRED PRIJAVO na program Globalizacij je potrebno obvestiti Erasmus koordinatorja na članici, na katero ste vpisani in kontaktno osebo na rektoratu na e-naslov  (pred izpolnitvijo prijavnice za udeležbo je potrebna nominacija s strani Univerze).


2. MEDNARODNA AKADEMIJA ZA DOKTORSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE / INTERNATIONAL PhD ACADEMY

Mednarodna doktorska akademija je na voljo doktorskim in podoktorskim študentkam in študentom ter mladim raziskovalcem iz institucij članic VIU. Omogoča intenzivno usposabljanje, interdisciplinarni pristop, obravnavo globalnih izzivov, s katerimi se soočamo ter priložnost spoznavanja in izmenjavo različnih pogledov z vrstniki z vsega sveta. Prijavite se lahko tudi za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+ (različni roki za prijavo na razpis za pridobitev Erasmus+ sredstev ter za prijavo na aktivnosti VIU).  

 1. Light: Its Nature and Its Use, 2.-6.5.2022; prijave so trenutno zaprte, v primeru, da se sprostijo mesta, bo odprt nov razpis
 2. The State of the Art of Area Studies, 13.-17.6.2022 (prijave so zaključene)


Več informacij: 
 


3. intenzivni tEMATSKI SEMINARJI za magistrske in doktOrske študentke in študente / GRADUATE SEMINARS 

Tematski intenzivni seminarji obravnavajo različno tematiko z multidisciplinarne perspektive in temeljijo na med-oddelčnem sodelovanju.

 1. Learning from Geoenvironmental Data: Tools for a Changing Planet, 23.-27.5.2022 (prijave so zaključene)
 2. Defining the Human in Environmental Humanities, 6.-11.6.2022 (prijave so zaključene)
 3. Digital Citizenship: Exploring the Opportunities and Challenges of a Digitalized Society, vitualno: 29.8- 21.11.2022; v živo: 28.11-3.12.2022; rok za prijavo: 15.6.2022
 4. Science Communication Today: Challenges and Opportunities in the SDGs Era, 12.-16.9.2022; rok za prijavo: 12.5.2022

Več informacij: 

 


4. ZIMSKE & POLETNE ŠOLE / WINTER & SUMMER SCHOOLS 

Intenzivni izobraževalni programi, ki se osredotočajo na posebne teme, ki so v skupnem interesu sodelujočih članic in so bile opredeljene kot strateške za konzorcij VIU, kot na primer: trajnostni razvoj, ohranjanje kulturne dediščine in izzivi, s katerimi se družba danes sooča zaradi staranja prebivalstva. Svetovno priznani akademiki se srečujejo v edinstvenem okolju kampusa VIU na otoku San Servolo, kjer sodelujejo s študenti različnih stopenj. Cilj interdisciplinarnih poletnih šol je širjenje znanja med študenti (dodiplomski, magistrski, doktorski in podoktorski študij) in mladimi akademiki ter vzpostavljanje in krepitev raziskovalnih mrež v skupnosti VIU. 

ZIMSKE ŠOLE:

 1. Life course and Vulnerabilities- 7.-11.3.2022 (prijave so zaključene)

 

POLETNE ŠOLE:

 1. Migration and gender: a Legal and Literary Perspective, 16.-21.5.2022 (prijave so zaključene)
 2. The Age Criterion in the Allocation of Limited Resources During a Pandemic: Ethical, Clinical, Economic and Legal Evaluation, 20.-24.6.2022 (prijave so zaključene)
 3. Summer Institute of Ageing, 13.-17.6.2022 (prijave so zaključene)
 4. Organizing for Sustainable Futures: Micro and Macro- institutional Conditions of Transformation, 27.-30.6.2022 (prijave so zaključene)
 5. Advanced Transportation, Logistics and Supply chain management Program, 27.6-2.7.2022 (prijave so zaključene)
 6. Global Shakespeare: Othello's Venice in the World, 4.-9.7.2022; rok za prijavo: 31.5.2022
 7. Critical Infrastructure Resilience, 18.-22.7.2022; rok za prijavo:  31.5.2022
 8. Science Diplomacy: Improving Capacity of Science to Inform Policy, 18.-23.7.2022 (prijave so zaključene)
 9. Films in Venice and Filming Venice, 29.8-7.9. 2022 (prijave so zaključene)
 • Več informacij: 
   

5. POLETNI TEČAJI (SUMMER SESSIONS 2022)

 Predstavitvena brošura 

 • Vsak tečaj je sestavljen iz 40 ur, vključno z virtualno komponento, ki bo potekala pred začetkom programa (1.-31. 7.2022)
 • Pouk v razredu v 4-tedenskem programu v kampusu VIU bo približno 9 ur na teden.
 • Ekvivalentnost ECTS: 6 ECTS
 • Študentje se lahko prijavite na največ dva tečaja.
 • Rok za prijavo: 15.4.- 15.5.2022
 • Prijavite se lahko študenti katerega koli dodiplomskega ali magistrskega študija na eni od univerz članic VIU.
 • Študentke in študenti Univerze v Ljubljani za udeležbo na poletnih tečajih  ne plačate šolnine. 


Na voljo bodo naslednji tečaji (1.-26.8.2022):

 1. Modernism across the Arts, Corina Stan, Duke University
 2. Interactive Data Visualization, Ate Poorthuis, KU Leuven
 3. Infrastructure, Alessandro Rippa, Ludwig Maximilians Universität
 4. Africa: An introduction to its history, culture(s) and place in the world, Schalk van der Merwe, Stellenbosch University
 5. Globalization and Health, Roberto De Vogli, Università degli Studi di Padova
 6.  Social Marketing, Tanja Kamin, University of Ljubljana 

Za udeležbo na poletnih tečajih (summer sessions) je možno koristiti štipendijo za študijske obiske dijakov in študentov v tujini, v kolikor vam bodo opravljene obveznosti tekom študijskega obiska, vrednotene kot del izobraževalnega programa.

 

KORIŠČENJE SREDSTEV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za DOKTORSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE: Doktorski študenti in študentke lahko za udeležbo na aktivnostih VIU koristite sredstva v okviru programa Erasmus+. Predlagamo vam, da pravočasno načrtujete izmenjavo na VIU ter se pravočasno prijavite na razpis za pridobitev Erasmus+ sredstev. Informacije glede financiranja Erasmus kratkotrajnih mobilnosti doktorskih študentov lahko najdete tukaj.
 

Aktivnost

   

Kritje stroškov

   Trajanje  Participacija študentov

Namestitev

Prevoz

Ostali stroški

Program Globalizacij za dodiplomske in magistrske študente

en semester (možno tudi 2 semestra)

lahko se prijavite za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+

študenti

študenti

študenti

RED Scholars (prijava možna za udeležence programa Globalizacij)

en semester

/

VIU: študenti prejmete 1.625,00 € / semester 

Pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah univerz VIU (prijava možna za udeležence programa Globalizacij)

2-4 mesece

/

VIU: študenti prejmete 700,00 / pripravništvo; na UL se lahko prijavite tudi za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+

Worldwide Mobility Program (prijava možna za udeležence programa Globalizacij)

2-4 mesece

/

VIU: študenti prejmete 700,00 € - 1.500,00 € štipendije 

Intenzivni seminarji za magistrske in doktorske študente

5-7 dni

/

VIU

povrnjeni stroški prevoza

odvisno od seminarja (kosilo)

Mednarodna akademija za doktorske študente

5-7 dni

/

VIU

povrnjeni stroški prevoza

odvisno od aktivnosti (kosilo)

Poletne / jesenske / zimske šole

3 - 5 dni

plačilo kotizacije (cena je odvisna od posameznega programa)

študenti

študenti

študenti

Poletni tečaji (avgust 2022)

4 tedne

/

študenti

študenti

študenti

 

Vabljeni k ogledu PREDSTAVITVE VIU, 12. 10. 2021 

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).