Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Članstvo Univerze v Ljubljani v mednarodnih združenjih

ČLANSTVO UL V MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH

 1. Utrechtska mreža

  Pridružena združenja:
  MAUI -  Mid America Universities International
  AEN - Australian-European network
   
 2. UNICA - Institutional network of the universities from capitals of Europe

  Mreža univerz UNICA združuje 42 univerz glavnih mest Evrope. V njej skupaj sodeluje 120.000 osebja in 1.500.000 študentov. Njeno poslanstvo je promocija akademske odličnosti ter integracija in sodelovanje njenih članic. Stremi tudi k razvoju in implementaciji Bolonjske reforme. Da bi dosegla te cilje, prenaša poglede svojih članic v Evropske institucije, nacionalnim, regionalnim in mestnim oblastem. Svoje članice ob enem seznanja z evropskimi iniciativami in programi.
  Posamezne aktivnosti znotraj mreže pokrivajo področja kot so internacionalizacija in mobilnost, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, oblikovanje strategij in politik, povezovanje s širšo družbeno skupnostjo in projektno sodelovanje.
   
 3. SAR
  V združenje SAR(Scholars at Risk) je vključenih 330 visokošolskih ustanov v 35 državah. Glavno vodilo SAR je delo in pomoč ogroženim učiteljem, raziskovalcem in študentom, spodbujanje akademske svobode in preprečitev napadov na visokošolske skupnosti po vsem svetu. Možne aktivnosti v SAR so:

  - Omogočiti gostovanja predavateljev, organizacija okroglih miz in drugih dogodkov
  - Zagovor tistih, ki so preganjani , zaprti ali zadržani po krivici preko projekta Scholars in prison ali
    preko “Student Advocasy “ seminarja
  - Promocija akademske svobode preko SAR buletina
  - Omogočiti gostovanje ogroženim učenjakomi, študentom, raziskovalcem in profesorjem
  - Udeležba na konferencah SAR
  - Praktično usposabljanje študentov
  - Sooblikovanje prioritet SAR
   
 4. Rektorska konferenca - Alpe - Jadran
   
 5. EUA - European University Association
   
 6. CEEPUS - Central European exchange programme for university studies
   
 7. CEI - Central European Initiative University Network
   
 8. AARC

 9. EADTU

 10. EUCEN

 11. IUC