Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Članstvo Univerze v Ljubljani v mednarodnih združenjih

ČLANSTVO UL V MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH

 1. Utrechtska mreža

  Pridružena združenja:
  MAUI -  Mid America Universities International
  AEN - Australian-European network
   
 2. UNICA - Institutional network of the universities from capitals of Europe

  Mreža univerz UNICA združuje 42 univerz glavnih mest Evrope. V njej skupaj sodeluje 120.000 osebja in 1.500.000 študentov. Njeno poslanstvo je promocija akademske odličnosti ter integracija in sodelovanje njenih članic. Stremi tudi k razvoju in implementaciji Bolonjske reforme. Da bi dosegla te cilje, prenaša poglede svojih članic v Evropske institucije, nacionalnim, regionalnim in mestnim oblastem. Svoje članice ob enem seznanja z evropskimi iniciativami in programi.
  Posamezne aktivnosti znotraj mreže pokrivajo področja kot so internacionalizacija in mobilnost, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, oblikovanje strategij in politik, povezovanje s širšo družbeno skupnostjo in projektno sodelovanje.
   
 3. SAR
  V združenje SAR(Scholars at Risk) je vključenih 330 visokošolskih ustanov v 35 državah. Glavno vodilo SAR je delo in pomoč ogroženim učiteljem, raziskovalcem in študentom, spodbujanje akademske svobode in preprečitev napadov na visokošolske skupnosti po vsem svetu. Možne aktivnosti v SAR so:

  - Omogočiti gostovanja predavateljev, organizacija okroglih miz in drugih dogodkov
  - Zagovor tistih, ki so preganjani , zaprti ali zadržani po krivici preko projekta Scholars in prison ali
    preko “Student Advocasy “ seminarja
  - Promocija akademske svobode preko SAR buletina
  - Omogočiti gostovanje ogroženim učenjakomi, študentom, raziskovalcem in profesorjem
  - Udeležba na konferencah SAR
  - Praktično usposabljanje študentov
  - Sooblikovanje prioritet SAR
   
 4. Rektorska konferenca - Alpe - Jadran
   
 5. EUA - European University Association
   
 6. CEEPUS - Central European exchange programme for university studies
   
 7. CEI - Central European Initiative University Network
   
 8. AARC

 9. EADTU

 10. EUCEN

 11. IUC