Tudi v poletnih mesecih, ko ni rednih predavanj in izpitov, Univerza ne počiva. V tem času so raziskovalna dejavnost in druge aktivnosti, za katere med letom ni toliko časa, na vrhuncu. Ena teh dejavnosti so tudi poletne šole, ki jih posamezne članice Univerze organizirajo že več let, ali pa so priložnostne poletne šole, vezane na različne raziskovalne in druge projekte ali programe. Najbolj tradicionalni sta poletni šoli v organizaciji Filozofske fakultete: 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter 39. poletna šola slovenskega jezika, ki vsako leto privabita več ljubiteljev slovenskega jezika s celega sveta. Zanimive so tudi druge poletne šole z zelo različnih področij: od ekonomsko-poslovnih ved in prava, socialnih ved do umetnosti, veterine, teoloških in tehničnih ved. Nekatere poletne šole so namenjene osnovnošolcem, druge dodiplomskim in podiplomskim študentom ter celo raziskovalcem in profesorjem.

Vabljeni k udeležbi.

 

 

Poletne šole 2020
1
Inštitucija:
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta / Toulouse Business School

Lokacija: Ljubljana (Slovenija) in Toulouse (Francija)

Področje: ekonomske in poslovne vede

Datum začetka: 11 jun 2020

Trajanje (št. dni): 44
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti


Kontakt: ,
2

Lokacija: Ljubljana

Področje: mednarodni odnosi

Datum začetka: 21 jun 2020

Trajanje (št. dni): 7
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in magistrski študenti

Št. prostih mest: 50

Cena na udeleženca: 285,00 € s prenočiščem, 115,00 € brez prenočiščaKontakt:
3
Inštitucija:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo / Augsburg University

Lokacija: Ljubljana

Področje: socialno delo

Datum začetka:

predvidoma 22.6..2020Trajanje (št. dni): 11
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti, učitelji, asistenti, strokovni delavci, uporabniki (predviden je obisk socialnih služb)

Št. prostih mest: 28

Cena na udeleženca: slovenski študenti in učitelji: delno kritje stroškov prevozev in prehrane; ameriški študenti in učitelji: kritje stroškov letalske karte in prehrane, delno kritje prevozev v SlovenijiKontakt:
4

Lokacija: Carigrad (Turčija)

Področje: prevodoslovje, poučevanje prevajanja

Datum začetka: 22 jun 2020

Trajanje (št. dni): 10 delovnih dni / working days (skupaj / together: 12 dni / days)
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
doktorski študenti, učitelji prevajanja

Št. prostih mest: 20

Cena na udeleženca: 750,00 € (na voljo so štipendije)Kontakt:
5

Lokacija: Ljubljana

Področje: medicina

Datum začetka: 22 jun 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski študenti in mladi raziskovalci s področja medicine, biologije, kemije, psihologije, informatike, kognitivne znanosti

Št. prostih mest: 10

Cena na udeleženca: brez kotizacijeKontakt:
6

Lokacija: Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana

Področje: kulturna dediščina

Datum začetka: 22 jun 2020

Trajanje (št. dni): 4
Jezik izvedbe: SLO, ANG

Ciljna skupina udeležencev:
arhitekti, strokovnjaki s področja kulturne dediščine, magistrski študenti

Št. prostih mest: 80

Cena na udeleženca: 150,00 € / študenti: 50,00€Kontakt:
7

Lokacija: Delfi, Arahova (Grčija)

Področje: klasični študiji, nova grščina

Datum začetka: 25 jun 2020

Trajanje (št. dni): 8
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
dijaki, študenti, profesorji klasičnih jezikov

Št. prostih mest: 35

Cena na udeleženca: 450,00 €Kontakt:
8
Inštitucija:
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta / Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Lokacija: Ljubljana (Slovenija), Gradec (Avstrija), Reka (Hrvaška)

Področje: menedžment, kultura, umetnost

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO, ANG

Ciljna skupina udeležencev:
študenti, raziskovalci

Št. prostih mest: 40

Cena na udeleženca: 60,00 € - 120,00 €Kontakt:
9

Lokacija: Ljubljana

Področje: politologija, ekologija

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO, ANG

Ciljna skupina udeležencev:
magistrski in doktorski študenti, učitelji v osnovnih in srednjih šolah, profesorji in raziskovalci na univerzah in inštitutih, državni uradniki, zaposleni v podjetjih, razvojnih agencijah, novinarji, načrtovalci in odločevalci, člani nevladnih organizacij, okoljskih gibanj in lokalne okoljske iniciative

Cena na udeleženca: brez kotizacijeKontakt:
10

Lokacija: Ljubljana

Področje: slovenski jezik

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 14
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
osnovnošolci, srednješolci

Št. prostih mest: 150

Cena na udeleženca: 600,00 €Kontakt:
11

Lokacija: Ljubljana

Področje: slovenski jezik

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 28
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti, diplomanti, raziskovalci, odrasli udeleženci (nad 18 let), ki jim slovenščina ni prvi jezik

Št. prostih mest: 150

Cena na udeleženca: 600,00 € za 2-tedenski tečaj, 992,00 € za 4-tedenski tečaj, 180,00 € za popoldanski tečajKontakt:
12

Lokacija: Ljubljana

Področje: slovenski jezik, literatura in kultura

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 14
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti, diplomanti, raziskovalci, zamejski kulturni in prosvetni delavci, učitelji slovenščine na univerzah v tujini, ki jim slovenščina ni prvi jezik, prevajalci

Št. prostih mest: 110

Cena na udeleženca: 590,00 €Kontakt:
13

Lokacija: Ljubljana

Področje: učenje tujih jezikov

Datum začetka: 29 jun 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SPANISH,ENG,ITALIAN,GERMAN,FRENCH

Ciljna skupina udeležencev:
dijaki, študenti

Št. prostih mest: 75

Cena na udeleženca: 129,00 €Kontakt:
14
Poletna šola ruskega prava

Lokacija: Ljubljana

Področje: pravo

Datum začetka:

konec junijaTrajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: ANG, RUSKI

Ciljna skupina udeležencev:
študenti, pravniki in ostali zainteresirani

Cena na udeleženca: bo določeno naknadnoKontakt: ,
15

Lokacija: Dolenjska cesta 83, Ljubljana

Področje: risanje in slikanje

Datum začetka: 01 jul 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
vsi, ki jih to zanima

Št. prostih mest: 20

Cena na udeleženca: 150,00 €Kontakt:
16

Lokacija: Ljubljana

Področje: geografija prsti, pedologija, klasifikacija prsti

Datum začetka: 05 jul 2020

Trajanje (št. dni): 7
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski, magistrski in doktorski študenti

Št. prostih mest: 40

Cena na udeleženca:Kontakt:
17

Lokacija: Ljubljana

Področje: ekonomske in poslovne vede

Datum začetka: 06 jul 2020

Trajanje (št. dni): 19
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti, diplomanti

Cena na udeleženca: Prijaviti se je možno na en ali dva predmeta. Cena in informacije za študente Univerze v Ljubljani: https://summerprogrammes.ef.uni-lj.si/programmes/...Kontakt:
18

Lokacija: Univerza v Ljubljani Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

Področje: bo določeno naknadno

Datum začetka:

julij-september 2020Trajanje (št. dni): 3 - 5
Jezik izvedbe: SLO, ANG

Ciljna skupina udeležencev:
vsi, ki jih to zanima

Št. prostih mest: 20

Cena na udeleženca: bo določeno naknadnoKontakt:
19

Lokacija: Ljubljana

Področje: digitalna transformacija za prožna mesta

Datum začetka: 12 jul 2020

Trajanje (št. dni): 13
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
magistrski študenti

Št. prostih mest: 40

Cena na udeleženca: brez kotizacijeKontakt:
20

Lokacija: Ljubljana

Področje: ekonomske in poslovne vede

Datum začetka: 13 jul 2020

Trajanje (št. dni): one week course modules/ enotedenski moduli
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
podiplomski in postdoktorski študenti, profesorji, strokovna javnost


Kontakt:
21

Lokacija: Ljubljana, kras JV Slovenije, kras J Slovenije, kras JZ Slovenije

Področje: zgodovina, geografija in druge discipline (šola je multi- in interdisciplinarna)

Datum začetka:

13. ali 14. 7.2020Trajanje (št. dni): 6
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
magistrski in doktorski študenti zgodovine, geografije in drugih ved, za katere je relevantno znanje o okoljski zgodovini

Št. prostih mest: 20

Cena na udeleženca: /Kontakt:
22
Poletna šola Bovec: »Geteilte Erinnerung - Erinnerungskulturen / Deljeni spomin – kulture spominjanja / Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Podijeljeno sjećanje - kulture sjećanja / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie« (3 ECTS KT)

Lokacija: Bovec

Področje: jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, furlanskega in italijanskega jezika

Datum začetka: 16 avg 2020

Trajanje (št. dni): 14
Jezik izvedbe: SLO, ANG, NEMŠČINA, FURLANŠČINA, ITALIJANŠČINA

Ciljna skupina udeležencev:
študenti višjih letnikov in študenti podiplomskega študija

Št. prostih mest: 4

Cena na udeleženca: 110,00 €Kontakt:
23

Lokacija: Ljubljana

Področje: veterinarska medicina

Datum začetka: 17 avg 2020

Trajanje (št. dni): 6
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
študenti veterine

Št. prostih mest: 40

Cena na udeleženca: cca. 700,00 €Kontakt:
24

Lokacija: Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

Področje: tehnologije, elektrotehnika, multimedija

Datum začetka: 17 avg 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
osnovnošolci, srednješolci

Št. prostih mest: 125

Cena na udeleženca: bo določena naknadnoKontakt:
25

Lokacija: Ljubljana

Področje: strojništvo

Datum začetka: 18 avg 2020

Trajanje (št. dni): 4
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
osnovnošolci in srednješolci

Št. prostih mest: 100

Cena na udeleženca: 90,00 €Kontakt:
26
Več kot 360 priložnosti, ki čakajo nate

Lokacija: različne lokacije

Področje: karierna orientacija, izbira študija

Datum začetka: 24 avg 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
bodoči študenti

Št. prostih mest: 150

Cena na udeleženca: brez kotizacijeKontakt:
27

Lokacija: Ljubljana

Področje: jezikovni tečaj (jezikovne delavnice, gledališke delavnice, itd.)

Datum začetka: 24 avg 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: ITALIJANSKI, FRANCOSKI, ŠPANSKI, ROMUNSKI, PORTUGALSKI

Ciljna skupina udeležencev:
srednješolci

Št. prostih mest: 45

Cena na udeleženca: 40,00 €Kontakt:
28

Lokacija: Kongresni trg 12, Ljubljana

Področje: umetnost, konservatorstvo-restavratorstvo

Datum začetka: 24 avg 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: SLO, ANG

Ciljna skupina udeležencev:
osnovnošolci

Št. prostih mest: 12

Cena na udeleženca: 130,00 €Kontakt:
29
Poletna šola francoskega prava

Lokacija: Ljubljana

Področje: pravo

Datum začetka:

konec avgusta


Jezik izvedbe: FRA

Ciljna skupina udeležencev:
študenti, pravniki, prevajalci in drugi zainteresirani

Cena na udeleženca: bo določeno naknadnoKontakt: ,
30

Lokacija: Dubrovnik (Hrvaška)

Področje: socialno delo

Datum začetka: 02 sep 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
dodiplomski in podiplomski študenti, diplomanti, raziskovalci, profesorji

Št. prostih mest: 20

Cena na udeleženca: 90,00 € za zaposlene / 60,00 € za študenteKontakt:
31
Inštitucija:
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta / Tehniška univerza v Clausthalu

Lokacija: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (Oddelek za lesarstvo), Ljubljana

Področje: lesarstvo

Datum začetka:

 predvidoma 13.9.2020


Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
prednost pri prijavi: magistrski študenti (opcijsko: doktorski študenti); 8 mest za študente iz Univerze v Ljubljani in 8 mest za študente iz Tehniške univerze v Clausthalu

Št. prostih mest: 16

Cena na udeleženca: 40,00 €Kontakt:
32

Lokacija: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana

Področje: daljinsko zaznavanje in geoinformatika

Datum začetka: 21 sep 2020

Trajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
magistrski in doktorski študenti, postdoktorski raziskovalci

Št. prostih mest: 80

Cena na udeleženca: brez kotizacije; udeleženci sami poskrbijo za potne stroške in namestitevKontakt:
33
Poletna šola: Seminar avstrijskega prava

Lokacija: Ljubljana

Področje: pravo

Datum začetka:

konec septembraTrajanje (št. dni): 5
Jezik izvedbe: NEMŠKI

Ciljna skupina udeležencev:
pravniki, sodni tolmači in drugi zainteresirani

Cena na udeleženca: bo določeno naknadnoKontakt: ,
34

Lokacija: Bled

Področje: teologija

Datum začetka: jesen 2020

Trajanje (št. dni): 3
Jezik izvedbe: SLO

Ciljna skupina udeležencev:
študenti, doktorandi, alumni

Št. prostih mest: 30

Cena na udeleženca: 100,00 €Kontakt:
35

Lokacija: Ljubljana

Področje: ekonomske in poslovne vede

Datum začetka:

januar 2021Trajanje (št. dni): enotedenski moduli
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
doktorski in postdoktorski študenti, raziskovalci, akademska in strokovna javnost

Cena na udeleženca: www.gserm.ch/ljubljanaKontakt:
36

Lokacija: Univerza v Gradcu (Gradec, Avstrija)

Področje: interdisciplinarno

Datum začetka:

pomlad 2021Trajanje (št. dni): 3
Jezik izvedbe: ANG

Ciljna skupina udeležencev:
doktorski študenti

Št. prostih mest: 10

Cena na udeleženca: brez kotizacije (kriti bodo potni stroški in stroški bivanja)Kontakt: