Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016
April

Shematski prikaz odkritja in razvoja novih zaviralcev imunoproteasoma<br />
<br />
Avtor slike: doc. dr. Martina Gobec
Shematski prikaz odkritja in razvoja novih zaviralcev imunoproteasoma

Avtor slike: doc. dr. Martina Gobec

Raziskovalci s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so skupaj s Kemijskim inštitutom, Oddelkom za okoljske študije Inštituta Jožef Stefan in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem uspeli pripraviti nove spojine z nepeptidno osnovno strukturo, ki zavirajo delovanje encima imunoproteasoma. S tem so odprli nove možnosti za zdravljenje avtoimunskih in vnetnih obolenj ter raka.


Del sodelujočih študentov skupaj s koordinatorjema projekta Microtransat prof. dr. Gregorjem Dolinarjem, prodekanom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Rokom Capudrom, vodjem Zavoda 404<br />
<br />
Foto: Milan Simic
Del sodelujočih študentov skupaj s koordinatorjema projekta Microtransat prof. dr. Gregorjem Dolinarjem, prodekanom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Rokom Capudrom, vodjem Zavoda 404

Foto: Milan Simic

Študenti Univerze v Ljubljani so sprejeli mednarodni izziv Microtransat ter začeli z načrtovanjem in gradnjo jadrnice, za katero želijo, da bi čez dve leti kot prva avtonomna jadrnica na svetu sama preplula Atlantik. Gre za največji študentski interdisciplinarni projekt Univerze v Ljubljani, ki ga izvajata Univerza v Ljubljani in Zavod 404. Pri njem sodeluje okoli sto študentov s petih fakultet, članic Univerze v Ljubljani: Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za pomorstvo in promet, Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za strojništvo. Pri projektu študente usmerjajo profesorji, uspešni raziskovalci ter strokovnjaki iz gospodarstva.


Univerza v Ljubljani je svoje programe predstavila na sejmu Days of Education and Career v Skopju. Predstavitev je potekala pod okriljem Study in Slovenia, obiskovalci sejma pa so lahko izvedeli več o študiju na Univerzi v Ljubljani, študijskih programih, razpisih za vpis, vpisnih postopkih, priznavanju izobraževanja, učenju slovenskega jezika in ostale informacij za tujce, kot so štipendiranje, namestitev in stroški bivanja.


Zmagovalna ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: študentke Urša Ušeničnik, Lara Matan, Mirjam Homar (spodaj od leve proti desni) ter mentorja Sandra Koren in Žiga Urankar (zgoraj)<br />
<br />
Foto: prof. dr. Ana Vlahek
Zmagovalna ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: študentke Urša Ušeničnik, Lara Matan, Mirjam Homar (spodaj od leve proti desni) ter mentorja Sandra Koren in Žiga Urankar (zgoraj)

Foto: prof. dr. Ana Vlahek

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so zmagali v velikem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije – European Law Moot Court (ELMC), ki je potekal na sedežu Sodišča EU v Luksemburgu. Tekmovanja se tradicionalno udeležujejo vse prestižne evropske in ameriške univerze, saj gre za simulacijo postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU. Letošnja osrednja tema je bila odškodninska odgovornost držav članic in EU.


Člani mednarodnega projekta Vračanje religioznega v postmoderni misli so na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani organizirali istoimenski otvoritveni znanstveni posvet. Na posvetu je sodelovalo 19 domačih in tujih predavateljev. Cilj uvodnega posveta je bil raziskati tri smeri sodobnega razmišljanja o religiji: teološki obrat, hermenevtično misel in alternative postmodernemu pristopu.