Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016
December

Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2016
Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2016

Častna doktorja Univerze v Ljubljani: prof. dr. Michael W. Apple (levo) in prof. dr. William Lazonick (desno)
Častna doktorja Univerze v Ljubljani: prof. dr. Michael W. Apple (levo) in prof. dr. William Lazonick (desno)

Teden Univerze vsako leto obeležimo v začetku decembra, ko Univerza v Ljubljani praznuje obletnico delovanja. Na osrednjem dogodku, Slavnostni seji Senata, smo podelili najvišja priznanja: častni doktor1, plakete Pro Universitate Labacensi2, zlate plakete ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Študentom smo podelili Prešernove nagrade, priznanja za študijski uspeh in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Podelili smo tudi nazive zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Teden Univerze je bil tudi to leto namenjen predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani.


Prejemniki priznanj Pro Universitate Labacensi
Prejemniki priznanj Pro Universitate Labacensi

1Prof. Michael W. Apple je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju kritične analize sodobnega izobraževanja in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Prof. William Lazonick je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju analize sodobnega kapitalizma – financializacije korporacij in razvoja teorije inovativnega podjetja ter za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. 

2Plakete Pro Universitate Labacensi na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k usposabljanju njenih sodelavcev. V letu 2016 so plaketo Pro Universitate Labacensi prejeli: Simfonični orkester RTV Slovenija, mag. Vojmir Urlep, prof. dr. Matija Tuma in izr. prof. dr. Jelena Vojvodič Tuma ter Fundacija Parus.


Konfucijev inštitut v Ljubljani, ki deluje v okviru Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je na 11. konferenci Konfucijevih inštitutov v Kunmingu na Kitajskem prejel nagrado Konfucijev inštitut leta


Na Univerzi v Ljubljani smo z Univerzo v Trstu (Università degli Studi di Trieste) podpisali strateško pogodbo o medsebojnem sodelovanju.


Prvega študentskega plesa se je udeležilo več kot 120 študentov.
Prvega študentskega plesa se je udeležilo več kot 120 študentov.

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani je v Študentskem domu Ljubljana v Rožni dolini organiziral prvi študentski ples. Obiskovalci so se lahko zavrteli v ritmih standardnih in latinsko-ameriških plesov. 

 


Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo že drugič organizirali Mednarodno študentsko konferenco primerjalne književnosti Prva stran (The International Student Conference of Comparative Literature Prva stran: Literature Against The System). Konference se je v vlogi predavateljev, poslušalcev ali literatov udeležilo devetdeset študentov in profesorjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Češke in Velike Britanije. Tema konference je bila Literatura proti sistemu – v kolikšni meri ter kako je lahko literatura dejavnik in gibalo družbenih sprememb, kako se odziva na obstoječe strukture in situacije ter kakšna je njena transformativna moč. 


Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo organizirali že osmo mednarodno znanstveno konferenco »Youth sport«. Svoje znanstveno-raziskovalno delo je predstavilo več kot 85 raziskovalcev, od teh več kot polovica iz tujine. Pestra in raznovrstna mednarodna zasedba znanstvenikov iz 21 držav je bila odlična priložnost za izmenjavo znanj in dognanj na različnih športnih področjih. Na konferenci so bile predstavljene aktualne teme s področja športa mladih, kot so izzivi na področju športne vzgoje in razvoja športa mladih, principi različnih načinov treningov in dileme na področju športne kariere.