Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Organi Univerze v Ljubljani
Dekani članic Univerze v Ljubljani

prof. Andrej Grafenauer

Akademija za glasbo

prof. Tomaž Gubenšek

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

do 30. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Miha Humar

od 1. 10. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

prof. dr. Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić

Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Elen Twrdy

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

do 30. 9. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

prof. dr. Bojan Orel

od 1. 10. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan Žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

do 30. 9. 2016,
Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

od 1. 10. 2016,
Pedagoška fakulteta

prof. dr. Miha Juhart

Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

do 30. 9. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek

od 1. 10. 2016,
Teološka fakulteta

prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

Zdravstvena fakulteta