Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja
Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL)

V letu 2016 so bile najpomembnejše aktivnosti Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL) na področju energetske prenove stavb Univerze v Ljubljani usmerjene v dopolnjevanje Energetskega informacijskega sistema Univerze. Novi projekti Mobistyle (Horizon 2020) in Edufootprint (Interreg MED) predstavljajo razvojne aktivnosti IRI UL na področju spreminjanja navad uporabnikov za zmanjšanje rabe energije, izboljšanja kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina življenja. Nanašajo se tudi na merjenje skupnega ogljičnega vtisa določene izobraževalne institucije. 

Izvajanje poslanstva na področju identifikacije in prenosa znanja Univerze v Ljubljani (IRI UL kot posrednik) se nanaša na prenos invencij in projektnih rešitev z Univerze v Ljubljani v gospodarstvo in vključevanje raziskovalcev v identificirane potrebe gospodarstva. Pomembna usmeritev na tem področju zajema študentske projektne skupine in institucionalizacijo modela znotraj Univerze v Ljubljani. Osnova za te aktivnosti je uspešno končan projekt EURL3A (Erasmus, Zavezništvo znanja) in koordiniranje novega projekta People (Erasmus+, Zavezništvo znanja). Pomembni dosežki IRI UL se nanašajo še na uspešno izvajanje projekta Compohub (Erasmus+, Strateška partnerstva) – izdelava poklicne kvalifikacije za izdelovalce kompozitnih izdelkov.