Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Izobraževanje
Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti

DSC_1575_2-1.jpg

Krepimo mednarodno sodelovanje z aktivno vlogo v mednarodnih združenjih in intenzivnim sodelovanjem s strateškimi partnerji. Prizadevali si bomo povečati skupne aktivnosti s tujimi partnerji ter število redno vpisanih tujih študentov.

Katja Cerar
vodja službe za internacionalizacijo

Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji, povečujemo vključenost v mednarodno sodelovanje tako, da povečujemo število raziskovalnih projektov in količino z njimi pridobljenih sredstev, število tujih študentov ter število zaposlenih tujcev. 

Na Univerzi v Ljubljani imamo redno zaposlenih 81 tujih državljanov, od teh trideset učiteljev. Dodatno je v študijskem procesu sodelovalo 519 tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

V letu 2016 je bilo največ izmenjav študentov in učiteljev izvedenih v programu ERASMUS+ z državami v Evropi. Uspešno smo nadaljevali z izmenjavami v programu Erasmus+, tudi z institucijami izven Evrope. V okviru izmenjalnih programov je v tujino na izmenjavo odšlo 428 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Na izmenjavo z namenom študija je v tujino odšlo 1.518 študentov (kar je 193 študentov več oziroma 15 odstotkov več kot v letu 2016) in prišlo 2.049 študentov iz tujine (kar je 436 študentov oziroma 27 odstotkov več kot leta 2016). Povečuje se število študentov, ki opravijo praktično usposabljanje v tujini. V letu 2016 je bilo takšnih študentov 587 (29 odstotkov več kot v letu 2015). 

Nadaljevali smo s krepitvijo sodelovanja s partnerskimi univerzami, strateškimi partnerji in z drugimi ustanovami ter v različnih mrežah, v okviru katerih deluje Univerza v Ljubljani. V letu 2016 smo sklenili strateška partnerstva s tremi evropskimi univerzami (Univerzo na Reki, Univerzo v Grazu in Eötvös Loránd University) ter z dvema kitajskima univerzama (Nanjing in Sichuan iz Chengduja). 

Z namenom izboljšanja informiranja tujih študentov smo izvedli vrsto ukrepov: prenovili smo spletno stran in publikacije za tuje študente, zbrali in objavili smo skupne informacije o poletnih šolah Univerze v Ljubljani in izvedli 48 poletnih šol. Udeležili smo se EAIE konference v Liverpoolu, ki je namenjena predvsem intenzivnemu pretoku interesov in informacij ter vzpostavljanju potencialnih partnerstev med visokošolskimi institucijami. Pod okriljem Study in Slovenia smo se predstavili na visokošolskih sejmih na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji. 

Na Univerzi v Ljubljani bomo še naprej krepili mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, izmenjav zaposlenih in študentov ter drugih aktivnostih z vidno vlogo v mednarodnih združenjih in intenzivnim sodelovanjem s strateškimi partnerji. Prizadevali si bomo povečati obseg mobilnosti vseh deležnikov Univerze.

 

 

DSC_1575_2-2.jpg

V letu 2016 je bilo poleg izmenjav v programih CEEPUS, NFM in Erasmus Mundus največ izmenjav študentov in učiteljev izvedenih v programu ERASMUS+ z državami v Evropi in z institucijami izven Evrope.

Katja Cerjak
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje

ŠTEVILO VPISANIH TUJIH ŠTUDENTOV

Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2016

RLP-2016_slo-54-1.png

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV

Število študentov na izmenjavi na vseh treh stopnjah po študijskih letih

RLP-2016_slo-54-2.png