Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016
Julij

Raziskovalke prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in izr. prof. dr. Jelena Zorić z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so z uporabo (bivariatnih) probit modelov na panelnih podatkih podjetij v obdobju od leta 2005 do leta 2011 analizirale dejavnike, ki vplivajo na odločitve slovenskih predelovalnih podjetij za investicije v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije. Izsledke so objavile v ugledni mednarodni reviji Journal of Cleaner Production. Empirična analiza je pokazala, da omenjena podjetja v energetsko učinkovitost vlagajo tudi v času krize, pri investicijah v čiste tehnologije pa so bolj varčna. 


Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo organizirali 23. mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom 2016. Osrednja tema konference je bila Povezovanje ljudi v prekinjenem svetu (Engaging People in a Disengaged World). Simpozija se je udeležilo 120 akademikov in praktikov iz 24 držav. 


Univerza v Ljubljani se uvršča med najuglednješe univerze na svetu.
Univerza v Ljubljani se uvršča med najuglednješe univerze na svetu.

Univerza v Ljubljani je napredovala na 477. mesto med več kot 25.000 višješolskimi izobraževalnimi ustanovami na svetu na seznamu svetovnih univerz Center for World University Rankings (CWUR), ki predstavlja največjo akademsko lestvico svetovnih univerz. CWUR objavlja seznam svetovnih univerz, na katerem so univerze razvrščene glede na kakovost izobrazbe in usposabljanja študentov, ugled članov fakultet in kakovost njihovih raziskav. Univerza v Ljubljani je poleg uvrstitve na lestvici CWUR uvrščena tudi na preostale tri najvplivnejše globalne lestvice. Na lestvici QS World University Rankings je uvrščena med 601. in 650. mestom, na Šanghajski lestvici se že več let zapored uvršča od 401. do 500. mesta, na lestvici THE (Times Higher Education Ranking) pa je uvrščena od 601. do 800. mesta.


Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (52nd Seminar of Slovene Language, Literature and Culture). Gre za dvotedensko prireditev. Namenjena je tujim slovenistom, slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom, pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Seminarja so se udeležili 103 udeleženci iz 26 držav. 


Študenti športniki Univerze v Ljubljani so s 3. Evropskih univerzitetnih iger domov prinesli kar devet odličij.<br />
<br />
Foto: Zvijezdan Mikić
Študenti športniki Univerze v Ljubljani so s 3. Evropskih univerzitetnih iger domov prinesli kar devet odličij.

Foto: Zvijezdan Mikić

Na 3. Evropskih univerzitetnih igrah, ki so potekale v Zagrebu in na Reki je Univerza v Ljubljani osvojila devet odličij – tri zlate medalje, dve srebrni in štiri bronaste. Tokratne igre so bile največji akademski večpanožni športni dogodek na stari celini, ki je gostil skoraj šest tisoč udeležencev (športnikov s spremljevalci). Po številu doseženih odličij se je Univerza v Ljubljani uvrstila na sedmo mesto na skupni razvrstitveni lestvici uspešnosti sodelujočih visokošolskih zavodov.


Na Univerzi v Ljubljani je potekalo redno letno srečanje članov Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL). Osrednji tematiki srečanja sta bili povezovanje z Univerzo v Ljubljani in Slovenijo ter kakovostno raziskovalno delo.