Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja

Cilji do leta 2020
 • Z dvigom kakovosti raziskovanja in izobraževanja, boljšim prenosom znanja v prakso, zagotavljanjem ustvarjalnih razmer za delo in študij ter zlasti boljšo internacionalizacijo doseči uvrstitev Univerze v Ljubljani med vsaj 250 najboljših univerz na svetu na različnih obstoječih lestvicah 

Univerza v Ljubljani se uvršča med tri odstotke najuglednejših univerz na svetu. Poleg uvrstitve na lestvici QS (650. mesto) je uvrščena tudi na preostali dve najvplivnejši globalni lestvici. Na Šanghajski lestvici se že več let zapored uvršča od 401. do 500. mesta, na lestvici THE (Times Higher Education Ranking) je uvrščena od 601. do 800. To je dobra uvrstitev, če upoštevamo raven prejetih sredstev. Oteženo doseganje višjih mest na lestvicah je vsaj deloma posledica precejšnjega zmanjšanja državnih sredstev za raziskave; v zadnjih petih letih za kar dvajset odstotkov. Še posebej je ključen padec števila mladih raziskovalcev, v zadnjih petih letih za približno trideset odstotkov. Vlaganja v univerzitetno dejavnost se bodo zato morala znatno povečati, če želimo na lestvicah kotirati višje. Partnerske univerze v Zahodni Evropi in Aziji nas po sredstvih na študenta prehitevajo za dva do štirikrat, prehitevajo nas tudi že vzhodnoevropske univerze.

 

Izvedene aktivnosti

Okrepitev celotnega sistema zagotavljanja kakovosti 

 • Dopolnitev habilitacijskih meril s povečanjem zahteve raziskovalnih dosežkov in mednarodnega sodelovanja 
 • Sprejetje internih pravil spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti
 • Uspešen zaključek projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL) in nadaljevanje z nekaterimi aktivnostmi, ki so pomembne za krepitev sistema kakovosti (posvetovalni obiski, usposabljanja ipd.)
 • Vzpostavitev novega sistema študentskih anket
 • Uvedba anket o zaposljivosti diplomantov in zadovoljstvu z delom strokovnih služb rektorata

 

Pospeševanje mednarodnih evalvacij kakovosti ter akreditacij programov in institucij 

 • Izvedene evalvacije in akreditacije članic Univerze v Ljubljani: Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za farmacijo, Fakultete za šport, Fakultete za strojništvo in Medicinske fakultete
 • Ohranitev tuje akreditacije pri Ekonomski fakulteti, Fakulteti za upravo in Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani postane poslovna fakulteta s trojno mednarodno akreditacijo, s čimer se ponaša le osemdeset podobnih šol na svetu

 

Okrepitev analitske in razvojne službe 

 • Po končanem projektu KUL ohranitev zaposlitve dveh zaposlenih in načrtovanje zaposlitve vodje oddelka

 

Krepitev notranje pripadnosti Univerzi v Ljubljani 

 • Izvajanje rednih srečanj z zaposlenimi na različnih ravneh in skupinah
 • Organizacija in izvedba dogodkov, kot so Teden Univerze, tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših športnikov Univerze v Ljubljani in sprejemi nekdanjih rektorskih ekip
 • Izdajanje internih biltenov e-Univerzitetnik in 3+23 za zaposlene ter Študentskih 365 za študente