Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Knjižnična dejavnost

Mojca-Kotar.jpg

Na Univerzi v Ljubljani uspešno sledimo aktivnostim Evropske komisije glede odprte znanosti z določilom o odprti znanosti v novem Statutu, z organizacijo konference o odprti znanosti, z Repozitorijem Univerze, s sodelovanjem pri portalu openaccess.si in projektu OpenAIRE2020.

dr. Mojca Kotar,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za knjižnično dejavnost

Za dostop do elektronskih informacijskih virov najpomembnejših mednarodnih založnikov smo tudi v letu 2016 sodelovali v devetih slovenskih konzorcijih. Študenti, predavatelji in raziskovalci imajo na voljo velik nabor najkakovostnejših elektronskih informacijskih virov, do katerih lahko dostopajo prek portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani, s programsko opremo za odkrivanje informacij najnovejše generacije. 

Procese oddaje, preverjanja podobnosti in pošiljanja del iz študijskih informacijskih sistemov v Repozitorij Univerze v Ljubljani ter v dokumentni sistem smo uskladili s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija. 

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) smo organizirali konferenco z naslovom Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru. Sodelovali smo tudi pri upravljanju nacionalnega informacijskega portala za odprti dostop openaccess.si ter v delovni skupini za odprti dostop MIZŠ.