Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Kolofon

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 241 85 00
Telefaks: +386 1 241 85 60
E-naslov:
Splet: www.uni-lj.si

 

Članice Univerze v Ljubljani:

Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za šport, Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta, Teološka fakulteta, Veterinarska fakulteta, Zdravstvena fakulteta

 

 

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Ivan Svetlik
Vodja projekta: mag. Jana Lutovac Lah
Zbrala in uredila: Darja Lisjak
Ostali sodelujoči: Slavko Dolinšek, Tina Drganc, Matej Drobnič, Marija Klančišar, Sergeja Mitič, Andreja Pavlin, Irena Pentič, Denis Rondič, Mojca Rupert, Matej Stevanović in drugi sodelavci s članic Univerze v Ljubljani
Jezikovni pregled in lektura: JNA, d. o. o.
Oblikovanje: TOASTER, d. o. o.
Fotografije: Željko Stevanić, IFP, d. o. o., če ni drugače navedeno
Brane Božič, Foto studio NORA (portretne fotografije zaposlenih)
Shutterstock (fotografija na naslovnici)
Tisk: Kubelj, d. o. o.
Naklada: 150
Ljubljana, 2017
Znak ISSN 1855-6752