Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Skrb za prihodnost
Komuniciranje in organizacija

Jana-Lutovac-Lah.jpg

Verjamemo, da interno komuniciranje pomembno vpliva na vrsto komunikacijskih in poslovnih ciljev Univerze v Ljubljani, zato smo tudi v letu 2016 temu področju namenili posebno pozornost. Prav tako se zavedamo pomembnosti komuniciranja v novih okoljih, zato Univerzo v Ljubljani digitalnim generacijam predstavljamo tudi prek Facebook strani Univerze v Ljubljani, potencialnim študentom iz tujine pa se med drugim približujemo tudi prek objav na YouTubu. Aktivnosti internacionalizacije in raziskovalne dosežke podpiramo še z vizualnim komuniciranjem prek promocijskih in protokolarnih daril.

mag. Jana Lutovac Lah,
pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje ter vodja kabineta rektorja

V okviru komuniciranja in organizacije, kamor na Univerzi v Ljubljani uvrščamo odnose z javnostmi, upravljanje dogodkov, protokol, sejme in vizualno komuniciranje, smo v letu 2016 še več pozornosti namenili prepoznavnosti in krepitvi ugleda Univerze v Ljubljani v tujini ter pripadnosti zaposlenih in študentov. 

Redna srečanja z zaposlenimi izvajamo na različnih ravneh in skupinah, za vse zaposlene izdajamo interne biltene, v katerih objavljamo prispevke različnih avtorjev, kot so zaposleni na rektoratu, na članicah in študenti, kar nam ponuja pestrost informacij. Notranjo pripadnost krepimo tudi z dogodki, kot so denimo tisti, ki se zvrstijo v času Tedna Univerze, tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših športnikov Univerze v Ljubljani, sprejemi nekdanjih rektorskih ekip. 

Da bi okrepili prepoznavnost Univerze v Ljubljani, predvsem v tujini, se predstavljamo na mednarodnih sejmih, zaradi česar smo izdelali podobo sejemskega prostora. Prav tako smo posebno pozornost namenili oblikovanju spletnih strani za potencialne tuje študente ter zanje izdelali predstavitvene brošure in predstavitveni videospot. Da bi se čim bolj približali digitalnim generacijam, krepimo komunikacijo na Facebook strani Univerze v Ljubljani, potencialnim študentom iz tujine pa se med drugim približujemo tudi prek objav na YouTubu. Tudi v letu 2016 smo izdali e-bilten za tujo akademsko javnost. 

Komunikacijske aktivnosti smo drugo leto zapored podkrepili z oblikovanjem in izdelavo linije promocijskih izdelkov in protokolarnih daril s sporočilnimi vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. 

Načrtovano pojavnost v medijih iz leta v leto pomembno povečujemo, mediji pa o nas praviloma poročajo nevtralno. Na področju aktualnih tem in dogodkov Univerze v Ljubljani redno sodelujemo s slovenskimi mediji, ki pokrivajo visoko šolstvo, znanost in kulturo. Kliping analize prikazuje, da se je vrednost naklonjenih in nevtralnih objav v slovenskih medijih povečala. V letu 2016 je imela največ objav Univerza v Ljubljani (3.074), sledijo ji članice Ekonomska fakulteta (1.251), Filozofska fakulteta (1.235) in Fakulteta za družbene vede (1.019). Ostale članice so dosegle pod tisoč objav. Naša pojavnost se vidno povečuje tudi v tujini. Prvič smo v letu 2016 v podporo internacionalizaciji začeli ciljno komunicirati s tujimi mediji, in sicer v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji.