Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja
Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati, omogočamo preizkus idej v gospodarstvu. Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve, ki bo predstavljala najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet. 

Univerza v Ljubljani ima veliko znanja in inovacij, ki so komercialno zanimive za trg in industrijo. S sodobnim načinom dela nudimo podporo študentom, raziskovalcem ter profesorjem, ki se odločijo stopiti na podjetniško pot. Podpiramo jih pri iskanju dodatnih finančnih virov, povezovanju z gospodarstvom in vstopu na tuje trge. Prek izvedbe natečaja za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2016 smo podprli 22 inovacij in inovativnih idej. Z namenom tesnega sodelovanja z gospodarstvom mentorsko mrežo LUI sestavljajo predstavniki uglednih in uspešnih slovenskih podjetij. Do konca leta 2016 je LUI podprl 138 start-up podjetij.