Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016
November

S podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z odličnima kitajskima univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja na Univerzi v Ljubljani izpolnjujemo cilje internacionalizacije, ki so del naše vizije.<br />
<br />
Foto: arhiv Shanghai Normal University
S podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z odličnima kitajskima univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja na Univerzi v Ljubljani izpolnjujemo cilje internacionalizacije, ki so del naše vizije.

Foto: arhiv Shanghai Normal University

Na Univerzi v Ljubljani smo v okviru delovnega obiska kitajskih univerz, ki ga je sofinanciral Konfucijev inštitut Ljubljana, podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju z univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja. Univerzi se uvrščata med deset najboljših kitajskih univerz. 


V športni dvorani Ramiz Salčin v Sarajevu je potekal že tretji Sarajevo University Fair. Obiskovalci so imeli možnost pri predstavnikih Fakultete za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani, poleg informacij o študiju, preveriti tudi, kateri znani osebnosti so najbolj podobni, in si ogledati Slovenijo v 3D obliki. 


Univerza v Ljubljani je postala članica mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, ki je namenjena krepitvi sodelovanja vodilnih evropskih univerz na področju raziskovanja in izobraževanja. Članice omenjene mreže so zavezane k delitvi znanja, izkušenj in dobrih praks ter k sodelovanju s političnim okoljem in zasebnimi ter javnimi ustanovami. Cilj mreže je izboljšati javne razprave in spodbujati odličnost v visokem šolstvu. 


Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovensko javno glasbeno šolstvo – pogledi v preteklost in vizija za prihodnost (International scientistic symposium Slovenian public music education: a view into the past and a vision for the future). Simpozij je bil ena osrednjih prireditev v sklopu praznovanja visoke dvestote obletnice slovenskega javnega glasbenega šolstva. Z znanstvenimi prispevki je sodelovalo 24 avtorjev iz štirih držav. Prispevki so objavljeni v samostojni tematski izdaji Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.