Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Skrb za prihodnost
Odgovornost do družbe

Udeleženci letnega rednega srečanja članov SMUL 2016 z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem z Monash University
Udeleženci letnega rednega srečanja članov SMUL 2016 z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem z Monash University

Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo z različnimi projekti in dogodki, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze v Ljubljani. V letu 2016 smo organizirali srečanje članov Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in ugleda Univerze v Ljubljani, ter uspešno nadaljevali z aktivnostmi Slovenskega inovacijskega stičišča (SIS-EGIZ), katerega temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti našo mednarodno konkurenčnost. 

Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo nadaljevali z izvajanjem vsakoletnih meritev gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti na populaciji osnovnošolskih in srednješolskih učencev, ki kažejo stanje in spremembe na področju otrok in mladine v Sloveniji. Podatki so izjemnega pomena, saj pripomorejo k spremembam na področju prehranjevanja in športne vadbe. 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zbirali star papir za humanitarno akcijo Zveze prijateljev mladine Slovenije za pomoč otrokom z vedenjskimi in s čustvenimi težavami. Sredstva, zbrana v akciji, so bila namenjena počitnikovanju otrok na morju. Pomagali smo zbirati tudi igrače, oblačila in šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin. S to gesto smo nadaljevali uspešno zgodbo zbiranja pomoči za marginalne družbene skupine, ko smo v lanskem letu začeli z akcijo zbiranja humanitarne pomoči za begunce. 

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani že vrsto let izvajamo projekt dela z Romi, odvisniki, ljudmi s težavami v duševnem zdravju in otroki s težavami v odraščanju. Delujemo na področjih brezdomstva, ostarelih, ki potrebujejo pomoč, žensk in otrok, ki so preživeli nasilje. Intenzivno smo se ukvarjali z begunci, ki so nastanjeni v Sloveniji, predvsem pri integraciji v družbo in pri šolanju otrok. Študenti fakultete opravljajo prakso v približno stotih različnih nevladnih organizacijah po Sloveniji. 

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani smo s študenti sodelovali v več aktivnostih ozaveščanja javnosti o zdravih vidikih življenja in varovanja zdravja. Študenti so med drugim kot prostovoljci sodelovali z Rdečim križem Slovenije pri izvajanju preventivnih delavnic na temo prve pomoči v ljubljanskih osnovnih šolah ter kot prostovoljci sodelovali in nudili pomoč osebam po okvari hrbtenjače pri nameščanju, gibanju z monoskijem in uporabi vlečnih naprav.