Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016

pregradna_23

POSLANSTVO 

Univerza v Ljubljani je s 23 fakultetami in tremi umetniškimi akademijami najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno-raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919(5). Na Univerzi podpiramo temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, dosegamo odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjujemo najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, umetnosti in tehnike. 

Spodbujamo interdisciplinarni in multidisciplinarni študij, izmenjujemo dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Na ta način prispevamo svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja ter iz nje prenašamo znanje med študente in druge uporabnike.

Na Univerzi v Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 5.730 oseb.

 

VREDNOTE 

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za uveljavitev doma in v svetu. Svoje delovanje utemeljujemo na akademski odličnosti in svobodi ustvarjalnosti, avtonomiji v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti, humanizmu in človekovih pravic ter etičnega in odgovornega odnosa do sveta.

 

VIZIJA 

Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala h kakovosti življenja. 


Prejemniki svečanih listin za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016
Prejemniki svečanih listin za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za uveljavitev doma in v svetu.

Avtomatska analiza magnetnoresonančnih slik degenerativnih procesov v možganih<br />
<br />
Avtor slike: doc. dr. Žiga Špiclin
Avtomatska analiza magnetnoresonančnih slik degenerativnih procesov v možganih

Avtor slike: doc. dr. Žiga Špiclin

Z metodo za avtomatsko analizo magnetnoresonančnih slik možganov, ki smo jo razvili na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je mogoče zelo natančno spremljati razvoj možganskih bolezni in potek njihovega zdravljenja. Metodo za presečno volumetrično analizo večsekvenčnih MR slik je doc. dr. Žiga Špiclin s sodelavci predstavil v članku v reviji NeuroImage, ki so jo nato v članku v reviji Neuroinformatics nadgradili za spremljanje longitudinalnih sprememb atrofije in lezij. 


Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je potekal že 8. vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa, kjer se je predstavilo več kot dvesto izobraževalnih programov za dijake, študente in odrasle. Obiskovalci so se lahko srečali tudi s predstavniki članic Univerze v Ljubljani ter prejeli vse informacije o študiju na Univerzi, obštudijskih dejavnostih ter ostalih storitvah, ki jih na največji univerzi v Sloveniji ponujamo študentom. Po zaključku sejma smo s predstavitvijo Univerze v Ljubljani po oceni obiskovalcev osvojili prvo mesto med razstavljavci. 


Glavni odbor AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie) frankofonske univerzitetne agencije je Univerzo v Ljubljani sprejel med svoje članice. S tem se nam na Univerzi v Ljubljani odpirajo številne nove možnosti sodelovanja, med drugim zlasti na Balkanu in v srednji Evropi, kjer je nekaj univerz in fakultet že članic AUF (Zagreb, Beograd, Novi Sad, Skopje, Budimpešta, Bratislava, Praga).


Podpisniki pogodbe (od leve proti desni): Sašo Tanko (Hram holding), Jaroslav Žontar (Hram holding) in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik
Podpisniki pogodbe (od leve proti desni): Sašo Tanko (Hram holding), Jaroslav Žontar (Hram holding) in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ter predsednik uprave Hram holdinga, finančne družbe, Jaroslav Žontar in član uprave družbe Sašo Tanko so slavnostno podpisali prodajno pogodbo za nakup zemljišča na severni strani objekta Kazina v Ljubljani. Univerza v Ljubljani bo tako v prihodnosti bogatejša za večnamensko koncertno dvorano ter učilnice in vadnice, ki jih bo za svoje potrebe uporabljala Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani. 


Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami organizirali enodnevni mednarodni posvet z naslovom Bralna pismenost – odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Reading literacy – the responsibility of all professional workers in education). Na posvetu, ki se ga je udeležilo približno sto udeležencev, so domači in tuji strokovnjaki na področju pismenosti odgovarjali na različna vprašanja v zvezi s to temo.

Raziskovalci z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so pod vodstvom prof. dr. Tatjane Avšič Županc prvi na svetu dokazali, da virus Zika okužene matere lahko okuži možgane ploda ter povzroči trajno okvaro možganov in mikrocefalijo.


Strokovnjaki, ki so se zbrali na konferenci TED9, so se strinjali, da je odgovor na vprašanje, ali odprtost, preglednost in etika v javni upravi podpirajo drug drugega, pritrdilen.<br />
<br />
Foto: arhiv Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani
Strokovnjaki, ki so se zbrali na konferenci TED9, so se strinjali, da je odgovor na vprašanje, ali odprtost, preglednost in etika v javni upravi podpirajo drug drugega, pritrdilen.

Foto: arhiv Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo soorganizirali 9. konferenco Trans-European Dialogue – TED9 (TED9 Conference). Tema konference je bila Odprtost, preglednost in etika v javni upravi: Ali podpirajo drug drugega? Približno petdeset vodilnih strokovnjakov iz Evrope in ZDA je razpravljalo in iskalo rešitve, kako izboljšati stanje na področju, ki ne zadovoljuje standardov in pričakovanj moderne demokratične družbe.


Učinek adorbiranega žvepla (Sad δ−) na reakcijo izločanja vodika v baznem mediju in struktura dvojnega sloja.<br />
<br />
Avtor slike: doc. dr. Boštjan Genorio
Učinek adorbiranega žvepla (Sad δ−) na reakcijo izločanja vodika v baznem mediju in struktura dvojnega sloja.

Avtor slike: doc. dr. Boštjan Genorio

Doc. dr. Boštjan Genorio s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je s sodelavci razvil mešane katalizatorje CoSx in MoSx, s katerimi je mogoče bistveno poceniti pridobivanje vodika. Vodik je gorivo prihodnosti, uporabljamo ga lahko tako v motorjih z notranjim izgorevanjem kot gorivnih celicah. Odkritje je bilo objavljeno v prestižni reviji Nature Materials.

Evropski raziskovalni svet je v prof. dr. Tomažu Prosenu prepoznal izjemnost pri raziskovanem delu in mu odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta v okvirni vrednosti dveh milijonov evrov.<br />
<br />
<br />
Foto: Rebeka Drnovšek
Evropski raziskovalni svet je v prof. dr. Tomažu Prosenu prepoznal izjemnost pri raziskovanem delu in mu odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta v okvirni vrednosti dveh milijonov evrov.


Foto: Rebeka Drnovšek

Prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je v okviru razpisa za priznane raziskovalce pridobil prestižno evropsko financiranje ERC Advanced Grant za proučevanje kvantnega transporta, kjer je področje uporabe možnost študija balističnega (idealnega) transporta pri visokih temperaturah. 


Mednarodno konferenco Evropski forum robotike 2016 (European Robotics Forum 2016), ki je potekala v Ljubljani, je obiskalo 760 evropskih strokovnjakov za robotiko, največ iz Nemčije, Slovenije, Anglije in Italije. Organizator Evropskega foruma robotike 2016, ki je začrtal nove smernice razvoja na področju robotike, je euRobotics AISBL, mednarodno neprofitno združenje vseh evropskih deležnikov v robotiki s sedežem v Bruslju. Med lokalnimi partnerji pri organizaciji dogodka je bil tudi Laboratorij za robotiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.


Študenti športniki pred sprejemom pri rektorju Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanu Svetliku<br />
Študenti športniki pred sprejemom pri rektorju Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanu Svetliku

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel študente športnike, ki so se v letu 2015 udeležili mednarodnih univerzitetnih športnih tekmovanj. Univerzo v Ljubljani so zastopali v kar desetih različnih športih.


Strokovno komisijo Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je najbolj prepričalo piezoelektrično deformabilno zrcalo, ki je inovacija skupine v sestavi (od leve proti desni): Marko Pribošek, Teja Kozel in Jan Pribošek.
Strokovno komisijo Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je najbolj prepričalo piezoelektrično deformabilno zrcalo, ki je inovacija skupine v sestavi (od leve proti desni): Marko Pribošek, Teja Kozel in Jan Pribošek.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je podelil Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2016. Nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom Piezoelektrično deformabilno zrcalo1, sledila sta mu projekta Zaviralci butirilholinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni2 in SupraLac3. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in denarno nagrado iz Rektorjevega sklada. Natečaj poteka v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI).

Univerza v Ljubljani je na 13. mednarodnem sejmu izobraževanja EDUfair v Beogradu predstavila možnosti za študij srbskih študentov v Ljubljani. Obiskovalci so se lahko seznanili z vsemi informacijami o študiju na prvi in drugi stopnji ter doktorskem študiju. Predstavil se je tudi Lektorat slovenskega jezika Filozofske fakultete v Beogradu.


 

1 Gre za tanko upogljivo zrcalo, ki ima na zadnji strani piezoelektrične aktuatorje. Oblika zrcala se lahko s pomočjo krmiljenja napetosti na aktuatorjih poljubno spreminja. Zrcalo omogoča dvoosni nagib in sočasno ostrenje slike, odlikujeta pa ga izredno hitro delovanje in velika natančnost

2 Člani skupine so odkrili potencialne nove zdravilne učinkovine, ki izjemno učinkovito zavirajo delovanje encima butirilholin-esteraza (BChE), udeleženega pri Alzheimerjevi bolezni. Te učinkovine izkazujejo možnost zdravljenja tudi v kasnejših fazah bolezni, kjer obstoječa zdravila niso več učinkovita.

3 Inovacija je sferični delec laktoze, ki se lahko uporabi kot pomožna snov za izdelavo trdnih farmacevtskih oblik. Omogoča enostavno in industrijsko uporabljivo izdelavo sferičnih aglomeratov laktoze v procesu sferične kristalizacije. Sferični aglomerati laktoze imajo izboljšane fizikalno-kemijske in mehanske lastnosti ter omogočajo izdelavo tablet s povišano natezno trdnostjo v primerjavi z ostalimi komercialno dostopnimi tipi laktoz.

Shematski prikaz odkritja in razvoja novih zaviralcev imunoproteasoma<br />
<br />
Avtor slike: doc. dr. Martina Gobec
Shematski prikaz odkritja in razvoja novih zaviralcev imunoproteasoma

Avtor slike: doc. dr. Martina Gobec

Raziskovalci s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so skupaj s Kemijskim inštitutom, Oddelkom za okoljske študije Inštituta Jožef Stefan in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem uspeli pripraviti nove spojine z nepeptidno osnovno strukturo, ki zavirajo delovanje encima imunoproteasoma. S tem so odprli nove možnosti za zdravljenje avtoimunskih in vnetnih obolenj ter raka.


Del sodelujočih študentov skupaj s koordinatorjema projekta Microtransat prof. dr. Gregorjem Dolinarjem, prodekanom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Rokom Capudrom, vodjem Zavoda 404<br />
<br />
Foto: Milan Simic
Del sodelujočih študentov skupaj s koordinatorjema projekta Microtransat prof. dr. Gregorjem Dolinarjem, prodekanom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Rokom Capudrom, vodjem Zavoda 404

Foto: Milan Simic

Študenti Univerze v Ljubljani so sprejeli mednarodni izziv Microtransat ter začeli z načrtovanjem in gradnjo jadrnice, za katero želijo, da bi čez dve leti kot prva avtonomna jadrnica na svetu sama preplula Atlantik. Gre za največji študentski interdisciplinarni projekt Univerze v Ljubljani, ki ga izvajata Univerza v Ljubljani in Zavod 404. Pri njem sodeluje okoli sto študentov s petih fakultet, članic Univerze v Ljubljani: Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za pomorstvo in promet, Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za strojništvo. Pri projektu študente usmerjajo profesorji, uspešni raziskovalci ter strokovnjaki iz gospodarstva.


Univerza v Ljubljani je svoje programe predstavila na sejmu Days of Education and Career v Skopju. Predstavitev je potekala pod okriljem Study in Slovenia, obiskovalci sejma pa so lahko izvedeli več o študiju na Univerzi v Ljubljani, študijskih programih, razpisih za vpis, vpisnih postopkih, priznavanju izobraževanja, učenju slovenskega jezika in ostale informacij za tujce, kot so štipendiranje, namestitev in stroški bivanja.


Zmagovalna ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: študentke Urša Ušeničnik, Lara Matan, Mirjam Homar (spodaj od leve proti desni) ter mentorja Sandra Koren in Žiga Urankar (zgoraj)<br />
<br />
Foto: prof. dr. Ana Vlahek
Zmagovalna ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: študentke Urša Ušeničnik, Lara Matan, Mirjam Homar (spodaj od leve proti desni) ter mentorja Sandra Koren in Žiga Urankar (zgoraj)

Foto: prof. dr. Ana Vlahek

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so zmagali v velikem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije – European Law Moot Court (ELMC), ki je potekal na sedežu Sodišča EU v Luksemburgu. Tekmovanja se tradicionalno udeležujejo vse prestižne evropske in ameriške univerze, saj gre za simulacijo postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU. Letošnja osrednja tema je bila odškodninska odgovornost držav članic in EU.


Člani mednarodnega projekta Vračanje religioznega v postmoderni misli so na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani organizirali istoimenski otvoritveni znanstveni posvet. Na posvetu je sodelovalo 19 domačih in tujih predavateljev. Cilj uvodnega posveta je bil raziskati tri smeri sodobnega razmišljanja o religiji: teološki obrat, hermenevtično misel in alternative postmodernemu pristopu.

Hitri zmenki so tudi letos potekali na mestnih avtobusih, posebej za to priložnost pripeljanih na Kongresni trg v Ljubljani
Hitri zmenki so tudi letos potekali na mestnih avtobusih, posebej za to priložnost pripeljanih na Kongresni trg v Ljubljani

Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo že četrtič organizirali festival Univerza gre na trg, največji dogodek namenjen povezovanju ter mreženju študentov in delodajalcev. Na dogodku so se študenti Univerze v Ljubljani povezovali s predstavniki 46 podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Spoznavali so oblike hitrih zmenkov, vadili zaposlitveni razgovor, ustvarjali nove mreže in poznanstva ter se pogovarjali o idejah in možnostih potencialnega sodelovanja.


Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo soorganizirali posvet Les – gradivo v harmoniji z naravo v okviru prireditve Čar lesa. Prisotne smo seznanili z vsemi prednostmi rabe lesa z namenom vzpostavitve pozitivnega odnosa do te naravne dobrine.


Raziskovalca z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani Katja Kozinc in prof. dr. Gregor Majdič sta skupaj z italijanskimi kolegi raziskovala molekularne mehanizme razvoja vranice in motnje, ki vodijo v bolezen nerazvitosti vranice pri ljudeh in so v veliki meri še vedno neznani. Ugotavljali so vpliv gena Tlx1 pri razvoju vranice. Dosežek je bil objavljen v reviji Journal of Clinical Investigation . Rezultati raziskave so pomembni za razumevanje normalne poti razvoja vranice in predvsem za razumevanje nastanka prirojenih napak v njenem razvoju.


Študentki Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Neja Sterle in Aleša Mercina s senatom sodnikov v finalnem delu tekmovanja iz poznavanja azilnega prava – International Asylum Law Moot Court Competition<br />
<br />
Foto: prof. dr. Saša Zagorc
Študentki Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Neja Sterle in Aleša Mercina s senatom sodnikov v finalnem delu tekmovanja iz poznavanja azilnega prava – International Asylum Law Moot Court Competition

Foto: prof. dr. Saša Zagorc

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je zmagala na Mednarodnem tekmovanju iz poznavanja azilnega prava – International Asylum Law Moot Court Competition, ki je potekalo v Trnavi na Slovaškem. Ekipa potrjuje kakovostno delo, zlasti pravne klinike Pravna svetovalnica za begunce in tujce na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, saj so naši tekmovalci in tekmovalke v preteklih letih že posegali po najvišjih mestih.


Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodni dogodek z naslovom Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine. Več kot 180 udeležencev iz Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Islandije, Nemčije, Slovenije, Srbije, Velike Britanije in ZDA je prisluhnilo trinajstim predavateljem iz Velike Britanije, Nemčije, Portugalske, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Z dogodkom smo poudarili nujnost strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostavili pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam. Izpostavili smo tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Vodna pipa Stingray, nagrajeno delo študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani Roka Kostanjška
Vodna pipa Stingray, nagrajeno delo študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani Roka Kostanjška

Vodna pipa Stingray, delo Roka Kostanjška, študenta smeri Industrijsko oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, je postala ena od petih zmagovalnih oblikovalskih rešitev mednarodnega študentskega natečaja za strokovno nagrado Hansgrohe design prize 2016. Gre za enega najprestižnejših mednarodnih oblikovalskih tekmovanj. Prijavljenih je bilo več kot 11.000 natečajnih predlogov z vsega sveta.


Skupina znanstvenikov z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta z vodilnim avtorjem raziskave prof. Simonom Horvatom in sodelavci z Univerze v Edinburgu je odkrila nov gen, imenovan TST (tiosulfat -sulfur-transferaza), ki sodeluje pri obrambi pred razvojem debelosti in sladkorne bolezni tipa 2. Znanstveniki pričakujejo, da bi lahko nova in učinkovitejša zdravila vodila k razvijanju komplementarnih novih terapij za sladkorno bolezen, ki je povezana z debelostjo. Študija je bila v začetku junija objavljena v reviji Nature Medicine.


Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je potekala mednarodna konferenca CAiSE (CAiSE – International Conference on Advanced Information Systems Engineering 2016), ki je pritegnila več kot tristo udeležencev/raziskovalcev z vsega sveta. Rdeča nit konference je bila informacijska podpora za povezovanje ljudi in uporaba družbenih medijev v okviru informacijskih sistemov. Poleg glavnega dela konference, ki je trajal tri dni, so potekali še različni spremljajoči dogodki (sedem delavnic, tri kolocirane konference, doktorski konzorcij in industrijski simpozij).


Univerza v Ljubljani je za svoje delo na področju preučevanja naravnih nesreč prejela mednarodno priznanje in možnost za nadaljnje raziskovalno delo z ustanovitvijo UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah (UNESCO CHAIR: Water Related Disaster Risk Reduction). Skrb za delo UNESCO Katedre je prevzela Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Katedra bo za obdobje štirih let lahko nadaljevala dosedanje uspešno mednarodno sodelovanje na področju raziskav, povezanih z vodnimi ujmami.

Raziskovalke prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in izr. prof. dr. Jelena Zorić z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so z uporabo (bivariatnih) probit modelov na panelnih podatkih podjetij v obdobju od leta 2005 do leta 2011 analizirale dejavnike, ki vplivajo na odločitve slovenskih predelovalnih podjetij za investicije v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije. Izsledke so objavile v ugledni mednarodni reviji Journal of Cleaner Production. Empirična analiza je pokazala, da omenjena podjetja v energetsko učinkovitost vlagajo tudi v času krize, pri investicijah v čiste tehnologije pa so bolj varčna. 


Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo organizirali 23. mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom 2016. Osrednja tema konference je bila Povezovanje ljudi v prekinjenem svetu (Engaging People in a Disengaged World). Simpozija se je udeležilo 120 akademikov in praktikov iz 24 držav. 


Univerza v Ljubljani se uvršča med najuglednješe univerze na svetu.
Univerza v Ljubljani se uvršča med najuglednješe univerze na svetu.

Univerza v Ljubljani je napredovala na 477. mesto med več kot 25.000 višješolskimi izobraževalnimi ustanovami na svetu na seznamu svetovnih univerz Center for World University Rankings (CWUR), ki predstavlja največjo akademsko lestvico svetovnih univerz. CWUR objavlja seznam svetovnih univerz, na katerem so univerze razvrščene glede na kakovost izobrazbe in usposabljanja študentov, ugled članov fakultet in kakovost njihovih raziskav. Univerza v Ljubljani je poleg uvrstitve na lestvici CWUR uvrščena tudi na preostale tri najvplivnejše globalne lestvice. Na lestvici QS World University Rankings je uvrščena med 601. in 650. mestom, na Šanghajski lestvici se že več let zapored uvršča od 401. do 500. mesta, na lestvici THE (Times Higher Education Ranking) pa je uvrščena od 601. do 800. mesta.


Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (52nd Seminar of Slovene Language, Literature and Culture). Gre za dvotedensko prireditev. Namenjena je tujim slovenistom, slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom, pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Seminarja so se udeležili 103 udeleženci iz 26 držav. 


Študenti športniki Univerze v Ljubljani so s 3. Evropskih univerzitetnih iger domov prinesli kar devet odličij.<br />
<br />
Foto: Zvijezdan Mikić
Študenti športniki Univerze v Ljubljani so s 3. Evropskih univerzitetnih iger domov prinesli kar devet odličij.

Foto: Zvijezdan Mikić

Na 3. Evropskih univerzitetnih igrah, ki so potekale v Zagrebu in na Reki je Univerza v Ljubljani osvojila devet odličij – tri zlate medalje, dve srebrni in štiri bronaste. Tokratne igre so bile največji akademski večpanožni športni dogodek na stari celini, ki je gostil skoraj šest tisoč udeležencev (športnikov s spremljevalci). Po številu doseženih odličij se je Univerza v Ljubljani uvrstila na sedmo mesto na skupni razvrstitveni lestvici uspešnosti sodelujočih visokošolskih zavodov.


Na Univerzi v Ljubljani je potekalo redno letno srečanje članov Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL). Osrednji tematiki srečanja sta bili povezovanje z Univerzo v Ljubljani in Slovenijo ter kakovostno raziskovalno delo.

Na povabilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je Slovenijo in Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani obiskala delegacija kitajskega ministrstva za izobraževanje. Obisk, ki ga je vodil namestnik kitajskega ministra za izobraževanje prof. dr. Liu Limin, je bil namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj na področju izobraževanja ter usposabljanja kadrov v športu. 


Par steklenih čevljev Kristine Drnovšek, s katerim se je uvrstila med finaliste mednarodnega natečaja s področja oblikovanja v steklu Stanislav Libensky Glass Award 2016.<br />
<br />
Foto: Neža Oblak
Par steklenih čevljev Kristine Drnovšek, s katerim se je uvrstila med finaliste mednarodnega natečaja s področja oblikovanja v steklu Stanislav Libensky Glass Award 2016.

Foto: Neža Oblak

Študentka smeri Unikatno oblikovanje / steklo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani Kristina Drnovšek je bila s svojim diplomskim delom Neznosna lahkost bivanja v steklenih čevljih uvrščena med finaliste enega največjih mednarodnih natečajev s področja oblikovanja v steklu Stanislav Libensky Glass Award 2016. Diplomsko delo, ki je v študijskem letu 2015/2016 nastalo pod mentorstvom prof. mag. Tanje Pak, sestavljata dva različna para steklenih čevljev. Prvi par je del umetniške prostorske postavitve, pri drugem paru gre za nosljive usnjene čevlje s stekleno peto. 


Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo 17. znanstveno posvetovanje »Gospodarjenje z odpadki GzO’16 – zeleno urbano rudarjenje« (17th Waste Management “GzO’16 – green urban mining” conference). Udeležilo se ga je 34 domačih in tujih strokovnjakov s področij ravnanja z urbanimi odpadki. Članke, ki so objavljeni v elektronskem zborniku posvetovanja GzO’16, je predstavilo šest domačih in sedem tujih predavateljev. V okviru dogodka je potekala tudi strokovna ekskurzija z ogledom novega Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki Kidričevo v podjetju Saubermacher Slovenija.

Raziskovalke asist. dr. Polonca Štefanič, doc. dr. Barbara Kraigher in prof. dr. Ines Mandić-Mulec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s kolegoma s Harvarda prve na svetu pokazale, da sevi bakterije Bacillus subtilis izvajajo sorodstveno diskriminacijo. To pomeni, da se le roji najbolj sorodnih sevov bakterije združujejo. Raziskavo o tem in njene izsledke so raziskovalci predstavili v ugledni reviji PNAS. Opisi sorodstvene diskriminacije pri mikroorganizmih so zelo redki, sorodstvene diskriminacije pri simpatričnih populacijah bakterij pa do zdaj ni preučeval še nihče. 


Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je z akreditacijo AMBA prejela še tretje mednarodno priznanje odličnosti. Edina v širši regiji je postala del elitne skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol – mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek jo umešča med odstotek najboljših poslovno-ekonomskih šol v svetu. 


Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel <br />
<br />
Avtorica slike: Jelena Vasiljević
Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel

Avtorica slike: Jelena Vasiljević

Raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jelena Vasiljević, Danaja Štular, doc. dr. Brigita Tomšič, prof. dr. Jožef Medved in prof. dr. Barbara Simončič so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta razvili nov postopek oblikovanja večfunkcionalnega visoko pralno obstojnega anorgansko-organskega hibridnega filma sol-gel za dosego hkratne superhidrofobnosti, samočistilnosti, protimikrobne aktivnosti in povečane termične stabilnosti polimernih substratov. Film sol-gel je izjemnega pomena za izdelavo visokotehnološko razvitih tehničnih tekstilnih izdelkov z zaščitnimi lastnostmi in visoko dodano vrednostjo. 


V okviru septembrskega delovnega srečanja predstavnikov Univerze v Ljubljani na Eötvös Loránd University (ELTE) v Budimpešti smo podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju med univerzama. Želja ELTE je poglobiti in vzpostaviti sodelovanje tudi z drugimi članicami Univerze v Ljubljani, predvsem na področju povečanja števila izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov med univerzama.

Stojnice članic Univerze v Ljubljani vsako leto pritegnejo večjo pozornost obiskovalcev.
Stojnice članic Univerze v Ljubljani vsako leto pritegnejo večjo pozornost obiskovalcev.

Letošnja generacija brucev Univerze v Ljubljani je v okviru tradicionalne prireditve Pozdrav brucem slavnostno vstopila v študijsko leto 2016/2017. Na Kongresnem trgu je obiskovalce čakalo zanimivo in družabno doživetje, v katerem so se prepletali glasba, ples in petje. Poleg pestrega dogajanja na odru se je predstavilo tudi vseh 26 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. 


Modelsko okolje, ki ga je razvil prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, je edino v svetu, ki omogoča mehanistično modeliranje sodobnih večvaljnih motorjev osebnih vozil v realnem času. Inovativno generično modelsko okolje za simulacijo termodinamskih procesov v motorjih z notranjim zgorevanjem, ki ga je razvil, že uporabljajo v razvojnih oddelkih vodilnih svetovnih proizvajalcev vozil.  


Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani smo organizirali že 6. kongres socialnega dela Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga. Kongresa se je udeležilo približno 250 udeležencev iz več držav. Predstavljenih je bilo 116 prispevkov v obliki predavanj, delavnic, okroglih miz in plakatov. Razprave so tekle o vplivih in odzivih na povezave med socialno politiko in socialnim delom, prenosu abstraktnih konceptov v prakso, zaposlovanju in delovnih razmerah socialnih delavk/delavcev, krepitvi virov udeleženih v izvirne delovne projekte in javni podobi socialnega dela. Dotaknili smo se tudi znanstvenega raziskovanja in izobraževanja za konstruktivno in sodelovalno socialno delo ter reorganizacije centrov za socialno delo. 


StudyPortals podeljuje oceno na podlagi pozitivnih ocen s strani študentov,ki zapisujejo svoja mnenja o posameznih univerzah na portal STeXX.
StudyPortals podeljuje oceno na podlagi pozitivnih ocen s strani študentov,ki zapisujejo svoja mnenja o posameznih univerzah na portal STeXX.

Univerza v Ljubljani je že tretje leto zapored prejela oceno s strani StudyPortals Award for Excellent International Student Satisfaction 2016. Tuji študenti so študij na Univerzi v Ljubljani ocenili s povprečno oceno 9+. 


Obiskovalci sejma so imeli prek aplikacije, ki so jo razvili na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, možnost preveriti, kateri znani osebnosti so najbolj podobni.<br />
<br />
Foto: Katja Cerar
Obiskovalci sejma so imeli prek aplikacije, ki so jo razvili na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, možnost preveriti, kateri znani osebnosti so najbolj podobni.

Foto: Katja Cerar

V Zagrebu se je začel Sejem štipendij in visokega izobraževanja, ki se je nato preselil še na Univerzo na Reki. V sklopu predstavitve Univerze v Ljubljani so bili na sejmu prisotni sodelavci Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Ekonomske fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko, ki so z interaktivno predstavitvijo popestrili dogajanje in privabili obiskovalce k ogledu. V okviru sejma so potekala številna predavanja in okrogle mize.

S podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z odličnima kitajskima univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja na Univerzi v Ljubljani izpolnjujemo cilje internacionalizacije, ki so del naše vizije.<br />
<br />
Foto: arhiv Shanghai Normal University
S podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z odličnima kitajskima univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja na Univerzi v Ljubljani izpolnjujemo cilje internacionalizacije, ki so del naše vizije.

Foto: arhiv Shanghai Normal University

Na Univerzi v Ljubljani smo v okviru delovnega obiska kitajskih univerz, ki ga je sofinanciral Konfucijev inštitut Ljubljana, podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju z univerzama Nanjing in Sichuan iz Chengduja. Univerzi se uvrščata med deset najboljših kitajskih univerz. 


V športni dvorani Ramiz Salčin v Sarajevu je potekal že tretji Sarajevo University Fair. Obiskovalci so imeli možnost pri predstavnikih Fakultete za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani, poleg informacij o študiju, preveriti tudi, kateri znani osebnosti so najbolj podobni, in si ogledati Slovenijo v 3D obliki. 


Univerza v Ljubljani je postala članica mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, ki je namenjena krepitvi sodelovanja vodilnih evropskih univerz na področju raziskovanja in izobraževanja. Članice omenjene mreže so zavezane k delitvi znanja, izkušenj in dobrih praks ter k sodelovanju s političnim okoljem in zasebnimi ter javnimi ustanovami. Cilj mreže je izboljšati javne razprave in spodbujati odličnost v visokem šolstvu. 


Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovensko javno glasbeno šolstvo – pogledi v preteklost in vizija za prihodnost (International scientistic symposium Slovenian public music education: a view into the past and a vision for the future). Simpozij je bil ena osrednjih prireditev v sklopu praznovanja visoke dvestote obletnice slovenskega javnega glasbenega šolstva. Z znanstvenimi prispevki je sodelovalo 24 avtorjev iz štirih držav. Prispevki so objavljeni v samostojni tematski izdaji Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2016
Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2016

Častna doktorja Univerze v Ljubljani: prof. dr. Michael W. Apple (levo) in prof. dr. William Lazonick (desno)
Častna doktorja Univerze v Ljubljani: prof. dr. Michael W. Apple (levo) in prof. dr. William Lazonick (desno)

Teden Univerze vsako leto obeležimo v začetku decembra, ko Univerza v Ljubljani praznuje obletnico delovanja. Na osrednjem dogodku, Slavnostni seji Senata, smo podelili najvišja priznanja: častni doktor1, plakete Pro Universitate Labacensi2, zlate plakete ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Študentom smo podelili Prešernove nagrade, priznanja za študijski uspeh in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Podelili smo tudi nazive zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Teden Univerze je bil tudi to leto namenjen predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani.


Prejemniki priznanj Pro Universitate Labacensi
Prejemniki priznanj Pro Universitate Labacensi

1Prof. Michael W. Apple je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju kritične analize sodobnega izobraževanja in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Prof. William Lazonick je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju analize sodobnega kapitalizma – financializacije korporacij in razvoja teorije inovativnega podjetja ter za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. 

2Plakete Pro Universitate Labacensi na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k usposabljanju njenih sodelavcev. V letu 2016 so plaketo Pro Universitate Labacensi prejeli: Simfonični orkester RTV Slovenija, mag. Vojmir Urlep, prof. dr. Matija Tuma in izr. prof. dr. Jelena Vojvodič Tuma ter Fundacija Parus.


Konfucijev inštitut v Ljubljani, ki deluje v okviru Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je na 11. konferenci Konfucijevih inštitutov v Kunmingu na Kitajskem prejel nagrado Konfucijev inštitut leta


Na Univerzi v Ljubljani smo z Univerzo v Trstu (Università degli Studi di Trieste) podpisali strateško pogodbo o medsebojnem sodelovanju.


Prvega študentskega plesa se je udeležilo več kot 120 študentov.
Prvega študentskega plesa se je udeležilo več kot 120 študentov.

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani je v Študentskem domu Ljubljana v Rožni dolini organiziral prvi študentski ples. Obiskovalci so se lahko zavrteli v ritmih standardnih in latinsko-ameriških plesov. 

 


Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo že drugič organizirali Mednarodno študentsko konferenco primerjalne književnosti Prva stran (The International Student Conference of Comparative Literature Prva stran: Literature Against The System). Konference se je v vlogi predavateljev, poslušalcev ali literatov udeležilo devetdeset študentov in profesorjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Češke in Velike Britanije. Tema konference je bila Literatura proti sistemu – v kolikšni meri ter kako je lahko literatura dejavnik in gibalo družbenih sprememb, kako se odziva na obstoječe strukture in situacije ter kakšna je njena transformativna moč. 


Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo organizirali že osmo mednarodno znanstveno konferenco »Youth sport«. Svoje znanstveno-raziskovalno delo je predstavilo več kot 85 raziskovalcev, od teh več kot polovica iz tujine. Pestra in raznovrstna mednarodna zasedba znanstvenikov iz 21 držav je bila odlična priložnost za izmenjavo znanj in dognanj na različnih športnih področjih. Na konferenci so bile predstavljene aktualne teme s področja športa mladih, kot so izzivi na področju športne vzgoje in razvoja športa mladih, principi različnih načinov treningov in dileme na področju športne kariere.

 • Sprejem novega Statuta Univerze v Ljubljani 
 • Zmaga študentk Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na pre-moot tekmovanju v Parizu 
 • Sprejem športnikov študentov Univerze v Ljubljani, udeležencev 28. Zimske univerzijade v Kazahstanu 
 • Sprejem profesorjev in študentov z Doshisha University 
 • Študijski program arheologije na Univerzi v Ljubljani uvrščen med dvesto najboljših programov tovrstne smeri na svetu 
 • Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2016
 • Evropski raziskovalni svet prof. dr. Marti Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta
 • Predstavitev študija na Univerzi v Ljubljani na sejmih EDU fair v Beogradu, Days of Education and Career v Skopju in Laboratorij bodočnosti v Trstu
 • On-line predstavitev Univerze v Ljubljani v sklopu Webinar Series Russia
 • Delovno srečanje s predstavniki KU Leuven in Waseda University
 • Delovni obisk Univerze v Tirani
 • Volitve Upravnega odbora Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017-2021
 • Volitve rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017–2021