Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Organi Univerze v Ljubljani

organi

prof. dr. Ivan Svetlik
rektor

Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela prof. dr. Martin Čopič, prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Mihalič, prorektor za področje pedagoškega dela prof. dr. Goran Turk, prorektor za področje umetniškega dela prof. Matej Zupan, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek, pomočnica rektorja za splošno pravno področje Alenka Golobič in pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje mag. Jana Lutovac Lah. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Ivan Svetlik
predsednik

Senat Univerze v Ljubljani je najvišji strokovni organ univerze. Seje Senata sklicuje in vodi rektor. Komisije Senata so: Komisija za dodiplomski študij, Komisija za magistrski študij, Komisija za doktorski študij, Komisija za raziskovalno in razvojno delo, Habilitacijska komisija, Komisija za razvoj informacijskega sistema, Komisija za razvoj knjižničnega sistema, Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, Komisija za pritožbe študentov, Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov, Komisija za Prešernove nagrade, Statutarna komisija, Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, Komisija za kakovost, Disciplinska komisija druge stopnje za študente, Komisija za študente, Komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na Univerzo, Komisija za založništvo, Komisija za inovacije, Komisija za študente s posebnimi potrebami, Komisija za obštudijske dejavnosti, Komisija za etična vprašanja.

 

Člani Senata Univerze v Ljubljani - učitelji

izr. prof. Marko Vatovec

Akademija za glasbo

prof. Tomaž Gubenšek

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

do 31. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Miha Humar

od 1. 10. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić

Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Milan Batista

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

do 30. 9. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

prof. dr. Bojan Orel

od 1. 10. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Jana Mali

Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan Žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

do 30. 9. 2016,
Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

od 1. 10. 2016,
Pedagoška fakulteta

prof. dr. Janez Kranjc

do 15. 12. 2016,
Pravna fakulteta

prof. dr. Peter Grilc

od 16. 12. 2016,
Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

do 30. 9. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek

od 1. 10. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

Zdravstvena fakulteta

 

Člani Senata Univerze v Ljubljani - študenti

Žiga Hančič

od 26. 10. 2016,
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Jan Kukovec

do 31. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

Klemen Mesarec

do 31. 9. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Janja Zdovc

od 26. 10. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Ana Belčič

do 31. 9. 2016,
Fakulteta za arhitekturo

Matevž Černe

do 12. 4. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Matej Drobnič

Fakulteta za strojništvo

Miha Kavčič

Fakulteta za strojništvo

Maja Hercog

Pedagoška fakulteta

Živa Jakšić Ivačič

od 21. 5. 2016,
Pedagoška fakulteta

Tim Gregor Grünfeld

od 26. 10. 2016,
Pravna fakulteta

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze. 

 

prof. dr. Janez Hribar

predsednik

 

mag. Urban Krajcar

namestnik predsednika in predstavnik Vlade Republike Slovenije

prof. dr. Rajko Pirnat

predstavnik pedagoških delavcev

prof. dr. Janko Drnovšek

predstavnik pedagoških delavcev

mag. Bernarda Golob Hribar

predstavnica nepedagoških delavcev

Jože Colarič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

mag. Samo Hribar Milič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

Franjo Bobinac

predstavnik delodajalcev

Jan Kukovec

do 25. 10. 2016,
predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Matej Drobnič

od 26. 10. 2016,
predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Študentski svet Univerze v Ljubljani
Študentski svet Univerze v Ljubljani

Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic Univerze.

 

Jan Kukovec

do 30. 9. 2016, predsednik

Matej Drobnič

od 12. 12. 2016, predsednik

Tin Cugelj, Nejc Grm

Akademija za glasbo

Lina Akif, Rok Kajzer Nagode

(nadomestna člana: Andrej Nagode, Nina Kuclar Stiković)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Žiga Hančič, Gregor Humar

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Jure Mravlje, Martina Podgoršek

Biotehniška fakulteta

Rok Smrekar, Tim Robič

(nadomestna člana: Alen Rožanc, Tjaša Zver Siječić)
Ekonomska fakulteta

Nikolaj Salaj, Anja Mencinger

(nadomestni član: Ahmed Fetahu)
Fakulteta za arhitekturo

Janja Zdovc, Laura Koudela

(nadomestna člana: Luka Klanšek, Kristjan Kos)
Fakulteta za družbene vede

Rok Šikonja, Karmen Kastelic

(nadomestna člana: Gregor Karpljuk, Tadej Mulh)
Fakulteta za elektrotehniko

Emanuela Senjor, Anže Zidar

(nadomestni članici: Špela Kert, Jerca Kristan)
Fakulteta za farmacijo

Benjamin Cerar, Miha Tallarini

(nadomestna člana: Amel Emkić, Urša Maček)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Ula Rozman, Klemen Putar

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Jure Slak, Miha Srdinšek

(nadomestna člana: Ana Kregar, Miha Podkrajšek)
Fakulteta za matematiko in fiziko

Anita Mole, Gašper Flis

Fakulteta za pomorstvo in promet

Sandi Režonja, Rok Vodopivec

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nejc Pulko, Nika Stefanišin

Fakulteta za socialno delo

Matej Drobnič, Miha Jurančič

(nadomestna člana: Miha Kavčič, Žiga Rosec)
Fakulteta za strojništvo

Gregor Mišič, Klemen Krejač

(nadomestna članica: Anja Zorko)
Fakulteta za šport

Petra Krulc, Helena Sorč

(nadomestna člana: Nika Felda, Rasim Čehić)
Fakulteta za upravo

Tomaž Kek, Matjaž Zgonc

(nadomestna članica: Lara Krasovec)
Filozofska fakulteta

Klemen Petek, Vid Jenko

Medicinska fakulteta

Tjaša Valič, Žan Turnšek

(nadomestna člana: Žiga Šraml, Eva Lipnik)
Naravoslovnotehniška fakulteta

Živa Jakšić Ivačič, Nina Zupanc

Pedagoška fakulteta

Rok Lampret, Blaž Kadivec

(nadomestni članici: Gala Selakovič, Miriam Gajšek)
Pravna fakulteta

Špela Vrtovec, Jasmina Mikov

Teološka fakulteta

Jana Šauperl, Anja Pečjak

Veterinarska fakulteta

Nik Prebil, Primož Glavič

Zdravstvena fakulteta

prof. Andrej Grafenauer

Akademija za glasbo

prof. Tomaž Gubenšek

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

do 30. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Miha Humar

od 1. 10. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

prof. dr. Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić

Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Elen Twrdy

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

do 30. 9. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

prof. dr. Bojan Orel

od 1. 10. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan Žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

do 30. 9. 2016,
Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

od 1. 10. 2016,
Pedagoška fakulteta

prof. dr. Miha Juhart

Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

do 30. 9. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek

od 1. 10. 2016,
Teološka fakulteta

prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

Zdravstvena fakulteta