Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja
Organizacijske oblike za prenos znanja v prakso

pregradna_62

V okviru organizacijskih oblik za prenos znanja v prakso deluje Slovensko inovacijsko stičišče (SIS−EGIZ), ki povezuje in spodbuja razvojno-raziskovalne time v akademski in poslovni sferi. S Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL) združujemo predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nadaljevali smo s tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, s katero raziskovalce in študente že šesto leto uspešno povezujemo s svetom podjetništva, in drugič organizirali mednarodni dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih raziskovalnih del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih. 

Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij članic Univerze v Ljubljani Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga ustanovili z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih podpornih dejavnosti na področju socialnega podjetništva. Vsako leto bolj krepimo tudi dejavnosti kariernih centrov in s tem spodbujamo sodelovanje z delodajalci, organizacijami in s klubi diplomantov.