Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja
Osebni in profesionalni razvoj študentov

Maja-Dizdarević.jpg

V kariernih centrih zagotavljamo celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celoten študijski proces, od vpisa do zaposlitve. Usklajujemo pridobljena znanja študentov s potrebami na trgu dela in podpiramo izmenjavo izkušenj, rezultatov ter dobrih praks na področju kariernega svetovanja, tudi med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Maja Dizdarević,
vodja centra za osebni in profesionalni razvoj študentov

V letu 2016 smo na Univerzi v Ljubljani v okviru kariernih centrov izvedli več kot devetsto individualnih svetovanj študentom, diplomantom in bodočim študentom. Organizirali smo deset večjih povezovalnih dogodkov med študenti in delodajalci (karierni dnevi in sejmi na članicah, povezovanje s hitro rastočimi slovenskimi podjetji, gazelami, Elevator Pitch Festival: Univerza gre na trg) in številne delavnice v lastni izvedbi ter izvedbi zunanjih strokovnjakov. Pridobili smo projekt za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015– 2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Vrednost projekta znaša 2.842.248,66 evra. V okviru projekta bomo iz pridobljenih sredstev za bodoče študente izvajali storitve, ki bodo prispevale k pravi izbiri študija ter posledično manjšemu osipu. Za študente in diplomante bomo razvili nova orodja in pristope. Ta jim bodo v pomoč pri načrtovanju karierne poti. Karierni sejmi in drugi mreženjski dogodki z delodajalci bodo vsebinsko nadgrajeni. Povezali se bomo z alumni in tako spodbujali mentorstvo, tudi z vzpostavljeno platformo. Za študente bomo z zunanjimi izvajalci organizirali vsebinsko raznolike delavnice, na katerih bodo pridobili znanja in kompetence, za katera delodajalci navajajo, da so ob vstopu na trg dela (pre)slabo razvita.


Ivanka-Stritar.jpg

Poleg športnega področja smo v letu 2016 krepili tudi druga področja obštudijske dejavnosti, predvsem področje varovanja zdravja in kulturne obštudijske dejavnosti. Z različnimi brezplačnimi aktivnostmi spodbujamo zdrav študentski slog in ohranjamo psihofizično kondicijo posameznika.

Ivanka Stritar,
vodja centra za obštudijsko dejavnost

V okviru centra za obštudijsko dejavnost smo v letu 2016 še povečali nabor predmetov in programov, ki jih ponujamo študentom. Razpisali smo kreditno ovrednotenih športnih predmetov, 34 športno-rekreativnih programov, 13 programov dnevne rekreacije in kar 15 športnih programov v času izpitnih obdobij. Poleg športnega področja smo krepili tudi druga področja obštudijske dejavnosti, in sicer predvsem področje varovanja zdravja in kulturne obštudijske dejavnosti. Organizirali smo različne brezplačne aktivnosti, ki spodbujajo zdrav študentski slog in ohranjajo psihofizično kondicijo posameznika. Začeli smo z izvedbo plesnih tečajev in študentskih plesov ter prvič organizirali Festival obštudijske dejavnosti.