Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Ustvarjalne razmere za delo in študij

Cilji do leta 2020
 • Posebno pozornost nameniti univerzitetnemu športu, knjižnicam in študijskim mestom v njih
 • Se bolj posvetiti kulturnim dejavnostim, nagra-dam ter priznanjem za dosežke zaposlenih in študentov, sodelovanju s študentsko organizacijo 

Povečujemo število udeležencev na programih športa v okviru centra za obštudijsko dejavnost. Študentom na področju obštudijske dejavnosti in študijskega uspeha podeljujemo priznanja v okviru tradicionalnega Tedna Univerze, v katerem bomo v letu 2017 tudi prvič podelili priznanja za delo strokovnim sodelavcem. S Svetom za umetnost, ki smo ga ustanovili leta 2014, smo izvedli ciklus predstavitev oddelkov in smeri študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO), organizirali razstave, koncerte in predstave študentov akademij v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani, organizirali slavnostno akademijo in razstavo zakladov zbirke UL ALUO ob njeni sedemdesetletnici. Svoje moči smo z akademijami Univerze v Ljubljani združili tudi ob odmevni državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti leta 2014, ki smo jo v celoti organizirali sami. Simfonični orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je nastopil na slavnostnem koncertu v počastitev dneva državnosti in 25-letnice osamosvojitve Republike Slovenije v Palači lepih umetnosti Bozar v Bruslju.

 

Izvedene aktivnosti

Oblikovanje posebnega programa za razvoj kulture pripadnosti Univerzi v Ljubljani 

 • Uvedba izbora najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v okviru Tedna Univerze 
 • Sprejetje Etičnega kodeksa raziskovalcev

 

Vzpostavitev centra za obštudijsko dejavnost 

 • Začetek organizacije družabnih dogodkov za študente, s ciljem povezovanja študentov (študentski plesi)
 • Preoblikovanje Centra za univerzitetni šport (CUŠ) v Center za obštudijske dejavnosti (COD)
 • Poleg kreditno ovrednotenih predmetov športa (35), uvedba akreditiranja tudi drugih kreditno ovrednotenih predmetov študijske dejavnosti (10).

 

Oblikovanje univerzitetnega štipendijskega sklada 

 • Prenos upravljanja sklada Milana Lenarčiča na Univerzo v Ljubljani, z namenom štipendiranja odličnih študentov (podelitev prvih štipendij v letu 2017)

 

Vzpostavitev univerzitetne knjižnice 

 • Ureditev pravne podlage za vzpostavitev univerzitetne knjižnice v okviru novega Statuta Univerze v Ljubljani 
 • Sprejetje sklepa Senata Univerze v Ljubljani o ustanovitvi univerzitetne knjižnice kot skupne organizacijske enote Univerze v Ljubljani 
 • Vzpostavitev repozitorija Univerze v Ljubljani za odprt dostop zaključnih del študija in objav zaposlenih