Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Poročilo predsednika Upravnega odbora

Prof. Dr. Janez Hribar,

 

V mandatnem obdobju 2013–2017 smo v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani v veliki meri obravnavali odprta vprašanja o nadaljnjem razvoju Univerze v okoliščinah zmanjševanja sistemskega financiranja. Prvo in v času krize najpomembnejše področje odločanja je bilo zato zagotavljanje enakih pogojev za delo in razvoj članic Univerze, zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev. Uspešno smo izvedli sanacijske programe nekaterih članic Univerze in zagotovili, da so po treh letih zopet začele poslovati pozitivno. Drugo pomembno področje odločanja je bilo usmerjeno v sprejemanje normativnih aktov, ki zagotavljajo usklajeno in gospodarno ter zakonito delovanje Univerze v Ljubljani. Med drugim smo sprejeli Pravilnik o upravljanju z nepremičninami, Pravila o uravnavanju programske strukture, Pravila o zaposlovanju in upokojevanju in Normative za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog članic Univerze v Ljubljani. Pomembno je bilo tudi področje odločanja o novih investicijskih projektih ter upravljanju z nepremičninami. Potrdili smo dokumente za začetek reševanja prostorske problematike vseh treh akademij Univerze v Ljubljani ter Fakultete za farmacijo, Fakultete za socialno delo, Fakultete za strojništvo in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. V razmerah, v katerih smo prejemali bistveno manj finančnih sredstev, tako za študijsko in raziskovalno dejavnost kot tudi za investicije in nakup opreme, smo mandat uspešno zaključili in zagotovili uravnoteženo obravnavo vseh članic Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Janez Hribar,

predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

prof.-dr.-Janez-Hribar-podpis