Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja
Prijava izumov in patentov

marijan-leban.jpg

Pisarne za prenos znanja predstavljajo podporno okolje pri prenosu znanja in tehnologij iz javnih raziskovalni organizacij v gospodarstvo. Koristno je, da se povežejo v skupni konzorcij na nivoju države.

dr. Marijan Leban,
pomočnik glavnega tajnika v univerzitetni službi za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino

Na področju intelektualne lastnine smo nadaljevali postopke patentne zaščite prevzetih službenih izumov iz prejšnjih let. Na začetku leta 2016 je bil, ob intenzivnem sodelovanju s Komisijo za inovacije Univerze v Ljubljani, sprejet nov Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi. 

Raziskovalci so prijavili 12 novih izumov, od tega jih je bilo sprejetih osem, štirje so še v postopku. V lanskem letu je bilo vloženih 13 patentnih prijav, tri v Sloveniji in deset mednarodnih. Od teh so bile tri prijave PCT (The Patent Cooperation Treaty) pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino, tri evropske prijave pri Evropskem patentnem uradu in štiri v posameznih tujih državah. V okviru prenosa znanja smo sklenili dve licenčni pogodbi. 

V sodelovanju s predstavniki pisarn za prenos tehnologij z drugih javnih raziskovalnih organizacij smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju predloga financiranja konzorcija pisarn za prenos tehnologije (Technology Transfer Office – TTO). Posredovan je bil na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki pripravlja omenjen razpis za financiranje delovanja konzorcija TTO.